Spring over hovedmenu

NYHED / 02-03-2017

Hjælp på vej til fyrede medarbejdere hos Bladt Industries A/S i Aalborg

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har givet dispensation, så de afskedigede medarbejdere hos Bladt Industries A/S i Aalborg kan få hjælp fra varslingspuljen.

Bladt Industries A/S i Aalborg har varslet 77 ud af normalt ca. 494 medarbejdere afskediget og har derfor bedt Arbejdsmarkedskontor Midt- og Nordjylland om en dispensation fra varslingsreglerne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har netop givet Bladt Industries A/S den nødvendige dispensation. Arbejdet med at hjælpe de berørte medarbejdere kan dermed gå i gang lokalt. Der er afsat knap 1 mio. kr. til at hjælpe de berørte medarbejdere blandt andet gennem opkvalificering.

- Det er vigtigt, at de medarbejdere, der er kommet i den triste situation, at de har mistet deres arbejde, får hurtig hjælp til at komme videre i et nyt job. Derfor har jeg givet dispensation, så de kan få hjælp fra varslingspuljen. Det muliggør, at Jobcenter Aalborg får ekstra midler til at vejlede og opkvalificere de berørte medarbejdere,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Dispensationen fra beskæftigelsesministeren er nødvendig, fordi omfanget af afskedigelserne ikke lever op til det almindelige krav om, at afskedigelserne skal udgøre mindst halvdelen af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte.

Fakta om varslingspuljen

Offentlige og private virksomheder kan via varslingspuljen få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Beskæftigelsesministeren kan dog se bort fra betingelsen om større afskedigelser, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Varslingsmidler kan blandt andet anvendes til:

  • Jobsøgningskurser i op til to uger til beskæftigede i opsigelsesperioden
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden i op til otte uger, hvis opkvalificeringen er målrettet områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.