Spring over hovedmenu

NYHED / 27-03-2017

Ny praksisundersøgelse om kommunernes brug af sanktioner

Ankestyrelsen har offentliggjort den sidste af tre praksisundersøgelser om sanktioner på kontanthjælpsområdet. Undersøgelsen viser, at kommunerne fortsat laver for mange fejl.

Ankestyrelsen har netop udarbejdet den tredje af tre planlagte praksisundersøgelser, der ser på, hvordan kommunerne anvender sanktionsreglerne i kontanthjælpssystemet.

De tre undersøgelser er et led i opfølgningen på kontanthjælpsreformen, hvor der blev indført nye sanktioner over for borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. I undersøgelsen er der set særligt på, hvordan kommunerne anvender sanktioner i forbindelse med, at borgere udebliver fra et aktivt tilbud uden rimelig grund.

Praksisundersøgelsen viser overordnet, at 59 pct. af kommunernes afgørelser i de undersøgte sager er korrekte. Til gengæld er 21 pct. af afgørelserne forkerte, og i yderligere 20 pct. af sagerne har kommunerne ikke dokumenteret sagen tilstrækkeligt til, at Ankestyrelsen kan vurdere, om afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis.

Den tredje praksisundersøgelse viser, at kommunerne laver for mange fejl på sanktionsområdet, og tegner dermed det samme billede, som de to første undersøgelser.