Spring over hovedmenu

NYHED / 07-03-2017

Satspuljemidler skal hjælpe personer med handicap i arbejde

En pulje på i alt 21,5 mio. kr. skal fremme beskæftigelsen for personer med handicap. Puljen er netop blevet udmeldt og kan søges frem til den 19. april 2017.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en pulje på i alt 21,5 mio. kr. til at fremme, at flere personer med handicap kommer i beskæftigelse.

Puljen kan søges af en bred række aktører – lige fra kommuner og virksomheder til frivillige organisationer – og frem til den 19. april 2017.

Puljen udspringer af satspuljeaftalerne fra 2015 og 2017.