Spring over hovedmenu

NYHED / 17-03-2017

To tidligere jobpræmieordninger er blevet evalueret

De to danske forsøgsordninger med jobpræmier er blevet evalueret og viser, at de to specifikke ordninger ikke havde signifikante beskæftigelseseffekter. Internationale studier viser derimod, at en økonomisk gulerod får flere i arbejde.

KORA har for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejdet en evaluering af to tidligere danske forsøgsordninger med jobpræmier. Det drejer sig om jobpræmieordningen for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere fra 2011-2012 og jobpræmieordningen for enlige forsørgere fra 2012 til 2014.

Evalueringen viser, at der ikke har været signifikante beskæftigelseseffekter af to tidligere forsøgsordninger. Det påpeges, at der fortsat er begrænset viden i Danmark om området. Derimod viser en overvægt af internationale studier, at en økonomisk gulerod fx i form af jobpræmier generelt har positive effekter og får flere i arbejde, og at præmiens størrelse er udslagsgivende for, om der en signifikant positiv beskæftigelseseffekt.

- For regeringen er det helt afgørende, at det kan betale sig at arbejde. Derfor har vi indført et kontanthjælpsloft og 225-timersregel, som giver en mærkbar forskel på at være på kontanthjælp og i job. Det følger vi nu op med en ny jobpræmieordning til langtidsledige, der giver en væsentlig større gevinst ved at komme i job end de tidligere ordninger. Der er tale om op til 45.000 kroner på halvandet år. Det svarer til 2.500 kr. hver måned. Jeg er overbevist om, at jobpræmien vil have en effekt, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. 

Med de to tidligere jobpræmieordninger udgjorde præmien i begge ordninger et skattefrit beløb på op til 600 kr. pr. måned.