Spring over hovedmenu

NYHED / 19-04-2017

Minister forlænger forsøg med frivilligt arbejde

Dagpenge- og efterlønsmodtagere kan fortsat udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen, inden der bliver modregnet i ydelsen. Troels Lund Poulsen forlænger forsøget og har netop sendt lovforslaget i høring.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ønsker at forenkle og forbedre dagpenge- og efterlønsmodtageres muligheder for at udføre frivilligt arbejde og kommer i løbet af foråret med et udspil til nye regler på området.

Indtil de nye regler kan træde kraft, vil ministeren forlænge forsøget, der de seneste to år har givet dagpenge- og efterlønsmodtagere mulighed for at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen, uden at der sker modregning i ydelsen.

Troels Lund Poulsen siger:

- Det frivillige arbejde er vigtigt for sammenhængkraften i vores samfund. Reglerne på området skal understøtte og ikke modarbejde det frivillige arbejde. Jeg vil derfor forlænge forsøget med mere lempelige regler, der har været gældende de seneste to år, indtil vi har en afklaring på, hvordan de permanente regler skal se ud. Der er ingen tvivl om, at de nuværende regler for dagpengemodtagere og særligt for efterlønsmodtagere er for nidkære. Derfor kommer jeg i løbet af foråret med et udspil til, hvordan reglerne kan indrettes mere lempeligt og mindre bureaukratisk. 

I en toårig forsøgsperiode har timegrænsen for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde været hævet fra 4 til 15 timer. Forsøget udløb i marts 2017. Med lovforslaget, som netop er sendt i høring, bliver forsøget forlænget fra 5. juni 2017.

Om fradrag for frivilligt arbejde

Dagpenge- og efterlønsmodtagere kan udføre alt det frivillige arbejde, som de har lyst til, i frivillige foreninger og organisationer. I de tilfælde, hvor arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde, kan det frivillige arbejde dog medføre fradrag i ydelsen: 

  • Hvis der tale om frivilligt arbejde med arbejdsopgaver, der kan kategoriseres som primær drift og vedligeholdelse, medfører alle arbejdstimer fradrag i ydelsen.
  • Hvis der er tale om andet frivilligt arbejde, medfører arbejdet fradrag i ydelsen, hvis arbejdet har et omfang på mere end 4 timer om ugen.  I en toårig forsøgsperiode har timegrænsen været hævet til 15 timer.


Langt det meste frivillige arbejde i Danmark har ikke karakter af almindeligt lønarbejde og kan derfor udføres ubegrænset og uden modregning i ydelsen. Det gælder fx aktiviteter i idrætsforeninger (fx træner), aktiviteter i hjemmeværn, aktiviteter i humanitære organisationer (fx tøjsortering), besøgsven og deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger (fx amatørteater).