Spring over hovedmenu

NYHED / 04-04-2017

Søfarende får forbedret deres rettigheder

Folk, der arbejder til søs, bliver i højere grad ligestillet med andre lønmodtagere og får dermed forbedret deres rettigheder. Det fremgår af et lovforslag, som Folketinget har vedtaget.

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, der implementerer et EU-direktiv om søfarendes rettigheder. Arbejdsmarkedets parter har været inddraget i arbejdet med, hvordan direktivet skal implementeres i dansk lovgivning.

Søfarende har hidtil været undtaget fra en række af de almindelige lønmodtagerregler. Det skyldes de særlige vilkår, der gælder for arbejde til søs. Nye informations- og kommunikationsteknologier giver imidlertid mulighed for at komme i kontakt med søfarende, som befinder sig på havet i arbejdsøjemed, og derfor kan en række almindelige regler, der gælder for lønmodtagere, nu helt eller delvist gælde for søfarende lønmodtagere. Med lovforslaget bliver søfarende dermed i højere grad sidestillet med andre lønmodtagere.

Med lovforslaget sker der ændringer i fire danske love: 

  • Lov om europæiske samarbejdsudvalg
  • Lov om information og høring af lønmodtagere
  • Lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang
  • Lov om lønmodtagers retsstilling ved virksomhedsoverdragelse