Spring over hovedmenu

NYHED / 05-05-2017

Beskæftigelsesministeren nedsætter arbejdsgruppe om asbest

Beskæftigelsesministeren har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe om asbest med arbejdsmarkedets parter. Arbejdsgruppen skal blandt andet undersøge, hvad status er på asbestområdet i dag, og om der er behov for flere initiativer. Parterne samles om asbest med henblik på at opnå viden på tværs af partsgrupperne.

Beskæftigelsesministeren har i dag holdt et indledende møde med parterne med henblik på at nedsætte en arbejdsgruppe om asbest. Gruppens arbejde skal munde ud i et katalog med den eksisterende viden om asbest, der kan bruges til baggrund for nye initiativer på området.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er helt afgørende, at det er sundt og sikkert at gå på arbejde i Danmark.

- Jeg har derfor valgt at nedsætte arbejdsgruppen for at få afdækket, om der er behov for at gøre mere for at begrænse antallet af ansatte, der udsættes for asbest, mest muligt. I dag har jeg samlet parterne til drøftelser af, hvordan vi fælles kan nå længst med arbejdsgruppen om asbest.

- Vi har haft nogle meget interessante indledende drøftelser, og jeg ser frem til at følge gruppens videre arbejde og til at modtage resultaterne. Jeg forventer, at arbejdsgruppen afslutter arbejdet i løbet af første kvartal 2018.

Beskæftigelsesministeren indledte arbejdsgruppens arbejde i dag på et opstartsmøde, hvor DA, LO, BAT og Dansk Byggeri deltog i drøftelserne. Arbejdsgruppen afholder herefter en række møder i Arbejdstilsynet.