Spring over hovedmenu

NYHED / 30-05-2017

Forsøg med frivilligt arbejde er forlænget

Dagpenge- og efterlønsmodtagere kan igen fra 5. juni 2017 udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen, inden der sker fradrag i ydelsen. Forsøgsordningen er netop forlænget.

Folketinget har tirsdag, 30. juni 2017, vedtaget et lovforslag, der forlænger forsøgsordningen, hvor dagpenge- og efterlønsmodtagere har haft mulighed for at udføre frivilligt arbejde i op til 15 timer om ugen, inden der sker fradrag i ydelsen. Efter gældende regler er timegrænsen 4 timer.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det frivillige arbejde er vigtigt for sammenhængkraften i vores samfund. Derfor skal reglerne på området understøtte det frivillige arbejde. Men for dagpengemodtagere og særligt for efterlønsmodtagere har reglerne simpelthen været for nidkære. Regeringen er derfor kommet med et udspil til, hvordan vi vil lempe og forenkle reglerne på området, og jeg har indkaldt alle partier i Folketinget til forhandlinger, som begyndte mandag aften. Indtil vi har en aftale på plads og finder en afklaring på, hvordan de permanente regler skal se ud, er det vigtigt, at vi ikke bremser det frivillige arbejde. Jeg er derfor glad for, at et bredt flertal i Folketinget har forlænget forsøget med mere lempelige regler.

I en toårig forsøgsperiode har timegrænsen for fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde været hævet fra 4 til 15 timer for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Forsøget udløb i marts 2017. Med lovforslaget, L 205, som netop er vedtaget, bliver forsøget forlænget fra 5. juni 2017.

Fakta: Gældende regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde

For dagpenge- og efterlønsmodtagere gælder, at hvis arbejdsopgaverne har karakter af arbejde, der kan udbydes som lønarbejde, kan frivilligt, ulønnet arbejde medføre fradrag i ydelsen:

  • Hvis der tale om frivilligt, ulønnet arbejde med arbejdsopgaver, der kan kategoriseres som primær drift og vedligeholdelse, medfører alle arbejdstimer som udgangspunkt fradrag i ydelsen.  
  • Hvis der er tale om andet frivilligt, ulønnet arbejde i frivillige organisationer m.v., medfører arbejdet fradrag i ydelsen, hvis arbejdet har et omfang på mere end 4 timer om ugen.  I en toårig forsøgsperiode har timegrænsen været hævet til 15 timer. Folketinget har netop vedtaget at forlænge forsøget.

Langt det meste frivillige arbejde i Danmark har ikke karakter af almindeligt lønarbejde og kan derfor udføres ubegrænset og uden modregning i ydelsen. Det gælder fx aktiviteter i hjemmeværn, aktiviteter i humanitære organisationer (fx tøjsortering), besøgsven og spejderleder.

Find det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Læs mere om regeringens udspil