Spring over hovedmenu

NYHED / 02-05-2017

Fritidsjobsambassadører skal hjælpe unge i udsatte boligområder i job

Otte projekter er udvalgt og vil modtage tilskud til at ansætte fritidsjobambassadører, der kan hjælpe unge fra særligt udsatte boligområder i fritidsjob.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu udvalgt otte projekter, der skal have del i de satspuljemidler, der er afsat til at styrke fritidsjobindsatsen for unge i udsatte boligområder. 

De otte udvalgte projekter er:

  • Esbjerg Kommune med projektet ”Fritidsjob i Esbjerg kommune”
  • Greve Kommune med projektet ”Fritidsjob til unge fra Askerød, Gudekvartererne/Klyngen og Gersagerparken i Greve Kommune”
  • Holbæk Kommune med projektet ”Medborgerskab og Fritidsjobs - vejen mod arbejdsmarkedet og det gode liv”
  • Århus Kommune med projektet ”Fritidsjobambassadørerne i Aarhus Kommune”
  • Randers FC A/S med projektet ”Randers FC Fritidsjobakademi”
  • Boligsocial Helhedsplan Nakskov med projektet ”Fritidsjobindsatsen”
  • Foreningen FISKEN med projektet ”Tilbud om fritidsjob til unge i udsatte positioner på Vesterbro og Sydhavnen”
  • Incita med projektet ”Fremtid gennem fritiden”.

Puljen er en del af satspuljeaftalen for 2015, hvor der blev afsat 20 mio. kr. over fire år til at styrke indsatsen for unge i udsatte boligområder. Erfaringen er, at et fritidsjob øger unges motivation til at uddanne sig og kan dermed være med til at bryde den sociale arv.