Spring over hovedmenu

NYHED / 15-05-2017

Kick-off møde i Disruptionrådet

Arbejdet i Disruptionrådet går nu i gang med et todages kick-off møde den 15. og 16. maj, der blandt andet skal bruges til at tegne et billede af forandringerne – og de muligheder og udfordringer, de giver for Danmark.

Regeringen har nedsat Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid, der er bredt sammensat af arbejdsmarkedets parter, erhvervsledere, iværksættere, akademiske kapaciteter og repræsentanter fra det øvrige samfundsliv.

Disruptionrådet samles for første gang den 15. og 16. maj til et todages kick-off møde, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen er vært. På programmet er blandt andet at få sat rammerne for Disruptionrådets arbejde frem til udgangen af 2018 og at få indkredset de nye muligheder, men også de udfordringer, der udspringer af digitalisering, fx robotter og kunstig intelligens samt globalisering.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- I Danmark har vi gennem historien været dygtige til at bruge nye muligheder. Det skal vi også gøre i fremtiden, og vi har et rigtigt godt afsæt. Vi har et omstillingsparat erhvervsliv og et fleksibelt arbejdsmarked, som sikrer, at vi hurtigt kan omstille os til ny teknologi. Jeg glæder mig derfor til at komme i gang med arbejdet, så vi kan danne os et billede af forandringerne og finde svar på, hvordan vi bedst ruster danskerne og danske virksomheder til fremtiden.

Regeringen har to klare ambitioner med arbejdet: Danmark skal fortsat være et af verdens rigeste lande, og vi skal gøre alle til fremtidens vindere.

Disruptionrådet skal derfor blandt andet indkredse svarene på følgende spørgsmål:

  • På hvilke områder står Danmark overfor andre og større forandringer end tidligere? Og på hvilke områder minder forandringerne om noget, vi har oplevet før?
  • Hvad er Danmarks styrker og muligheder?
  • Hvad er de vigtigste udfordringer, når vi vil bevare Danmark som et land med små skel mellem mennesker?
  • Og hvordan kan vi hver især forberede os på fremtiden?

 

Disruption – hvad betyder det?

Disruption er et engelsk udtryk, der i direkte oversættelse betyder ”afbrydelse” eller ”forstyrrelse”.

Begrebet blev for nogle år siden introduceret af Harvard-professoren Clayton M. Christensen, for at beskrive en teknologisk udvikling, hvor innovationer af produkter og services grundlæggende ændrer en eksisterende branches forretningsmodeller ved nye produktionsformer, organiseringer eller produktionsprocesser – med vidtrækkende konsekvenser for i hvert fald den branche, hvor den nye maskine, teknik eller fremgangsmåde tages i brug.

Oprindeligt blev begrebet alene anvendt i sammenhæng med små iværksættervirksomheder, der overtager markedet fra store, veletablerede virksomheder ved at tilbyde billigere eller smartere produkter af ringere kvalitet eller til et overset kundesegment. Men begrebet bruges også i en bredere forstand. I film- og tv-branchen er Netflix et eksempel på, at en ny virksomhed ”disruptede” – eller grundlæggende forandrede - en hel branche.

Find materialet til kick-off mødet

Tema om Disruptionrådet på regeringen.dk

Regeringspjece: Forlæns ind i fremtiden