Spring over hovedmenu

NYHED / 30-05-2017

Mere tidssvarende regler om ansøgning om folkepension

Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag om ændrede regler om meddelelse af ret til folkepension

Udbetaling Danmarks pligt til at sende en servicemeddelelse til borgerne om, at de kan søge om folkepension, ophæves. Det fremgår af et lovforslag L 147, som Folketinget har vedtaget.

Loven betyder, at reglerne på området bliver klarere og mere tidssvarende, da der i dag er langt større mulighed for at opsøge information end tidligere. Borgerne kan blandt andet finde oplysninger om folkepension på borger.dk, ligesom de har mulighed for at få vejledning af kommunen eller Udbetaling Danmark.

Fremover er det borgernes eget ansvar at huske at søge om folkepension, ligesom det gælder for andre offentlige sociale ydelser. Personer, der glemmer at søge ved folkepensionsalderen, vil dog i en periode herefter have mulighed for at søge folkepension med tilbagevirkende kraft. Samtidig indføres en særlig dispensationsmulighed for personer, der ikke har fået søgt i tide på grund af alvorlig sygdom.

Herudover sker der en forbedring af reglerne for opsat pension, da det bliver muligt at anmode om opsat pension med tilbagevirkende kraft, hvis den enkelte søger om folkepension senere end folkepensionsalderen.

Endelig indebærer loven, at tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag ikke længere indgår i indtægtsgrundlaget for beregning af folkepensionen.  De tilbagebetalte bidrag vil således ikke længere kunne føre til en nedsættelse af folkepensionen. 

Loven træder i kraft 1. juli 2017 og gælder for personer, der når folkepensionsalderen den 1. september 2017 eller senere. De ændrede regler om tilbagebetalte efterløns- og fleksydelsesbidrag får dog virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2015.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside