Spring over hovedmenu

NYHED / 01-05-2017

Regeringen nedsætter Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid

Danmark skal være blandt de bedste lande til at udnytte de muligheder, som ny teknologi, digitalisering og øget globalisering fører med sig. Derfor nedsætter regeringen nu Disruptionrådet – Partnerskab for Danmarks fremtid, der skal analysere fremtidens muligheder og udfordringer.

Frem til udgangen af 2018 skal regeringens Disruptionsråd drøfte, analysere og komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at danske virksomheder og danskerne er godt rustet til fremtiden og fremtidens arbejdsmarked.

Disruptionrådet skal have fokus på, hvordan vi udnytter mulighederne i den teknologiske og digitale udvikling bedst muligt, så alle danskere får del i udviklingen. Rådet skal blandt andet drøfte, hvordan vi fastholder og udbygger et arbejdsmarked, som er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold. Undervejs i arbejdet vil Disruptionrådet komme rundt i hele Danmark.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Digitalisering og automatisering kan styrke Danmark som produktionsland, og vi har et rigtigt godt afsæt for at gribe mulighederne. Vi har et omstillingsparat erhvervsliv og et fleksibelt arbejdsmarked, som sikrer, at vi hurtigt kan omstille os til ny teknologi. Men det forudsætter, at vi er på forkant med udviklingen – og den går stærkt. Det øger uden tvivl behovet for større omstillingsevne, nye arbejdsformer og at flere uddannes til fremtidens kompetencer.

- Jeg glæder mig derfor til arbejdet med Disruptionrådet og ikke mindst til at komme rundt i Danmark sammen med rådet og drøfte både muligheder og udfordringer med danskerne. Regeringens mål er klart: Danmark skal være blandt de bedste lande til at udnytte de muligheder, som ny teknologi og globalisering fører med sig.

Regeringen har udpeget 32 personer, der skal være faste medlemmer af Disruptionrådet. Medlemslisten omfatter virksomheder, arbejdsmarkedets parter, eksperter, og en repræsentant for de unge i Danmark.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen er formand for Disruptionrådet. Derudover sidder syv ministre med i Rådet: Finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren.

Disruptionrådets sekretariat forankres i Beskæftigelsesministeriet.

Læs mere på regeringen.dk

Kommissorium (PDF)

Medlemmer af Disruptionrådet (PDF)