Spring over hovedmenu

NYHED / 01-06-2017

Analyse ser på forsørgelsesperioder og tidsperioder

Som et led i arbejdet med at gennemskrive og forenkle Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven) er der udarbejdet en analyse af forsørgelsesperioder og tidsperioder i LAB-loven.

Deloitte har for Beskæftigelsesministeriet udarbejdet en kvalitativ analyse, som belyser, hvorvidt borgere, sagsbehandlere og jobcentre oplever, at der knytter sig problemer til de nuværende opgørelsesmetoder for både forsørgelsesperioder og tidsperioder i LAB-loven.

Analysen er udarbejdet på baggrund af interview med ledere, fagkonsulenter og sagsbehandlere fra 11 kommuner samt repræsentanter fra it-leverandørerne på området.

Analysen indgår i regeringens arbejde med at forenkle og afbureaukratisere beskæftigelsesindsatsen. Planen er, at regeringen til efteråret kommer med et samlet udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats.

Læs analysen ”Kvalitativ analyse af forsørgelsesperioder og tidsperioder” (PDF)