Spring over hovedmenu

NYHED / 01-06-2017

Kommuneaftale indeholder fælles sigtelinjer for en forenklet beskæftigelsesindsats

Kommunerne skal have større frihed til selv at tilrette beskæftigelsesindsatsen, og hovedparten af reglerne skal som udgangspunkt være ens regler for alle målgrupper. Det er regeringen og KL enige om i den netop indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2018.

Regeringen og KL har torsdag, den 1. juni 2017, indgået aftale om kommunernes økonomi for 2018. I aftalen indgår det, at den aktive beskæftigelsesindsats skal forenkles. Allerede i kommuneaftalen for 2017 blev det aftalt, at der skulle igangsættes et stort analysearbejde med henblik på at forenkle og gennemskrive Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB-loven).

Med afsæt i de analyser, der er gennemført i løbet af det seneste år, er regeringen og KL enige om, at kommunerne skal have mere frihed til lokale og effektive løsninger, og at hovedparten af reglerne skal være ens for alle målgrupper.

Regeringen og kommunerne er også enige om, at kontaktforløbet i jobcentrene skal forenkles. Der skal være ens kontaktforløb på tværs af hovedmålgrupper, og der skal alene i starten af ledighedsforløbet stilles krav til et bestemt antal samtaler i jobcentret.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi er sammen med kommunerne blevet enige om fælles sigtelinjer for, hvordan vi skal forenkle reglerne på beskæftigelsesområdet. Vi arbejder på at gøre reglerne mere fleksible for kommunerne, så de får lettere ved at lave en individuelt tilrettelagt indsats til gavn for den enkelte og medarbejderne i jobcentrene. Og vi er enige om, at der skal luges ud i de mange særlige regler for forskellige målgrupper. Det er alt andet end simpelt, at der fx er 5 forskellige varighedsregler for virksomhedspraktik, og at reglerne omfatter samlet set 17 forskellige målgrupper og undermålgrupper.

- Til efteråret vil regeringen komme med et samlet udspil til en forenklet beskæftigelsesindsats, som tager afsæt i de fælles sigtelinjer, det store analysearbejde og de mange forslag, som er kommet fra borgere, virksomheder og medarbejdere i jobcentre. Herefter skal vi gang med de politiske forhandlinger. Jeg håber meget, at der er bred politisk opbakning til at få ryddet ud i de overflødige og unødigt komplicerede regler.