Spring over hovedmenu

NYHED / 20-06-2017

Ny aftale om flere år på arbejdsmarkedet

Regeringen og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om en række ændringer af det danske pensionssystem.

Aftalen betyder, at det bliver mere attraktivt at gå senere på pension og spare op til sin alderdom.

Der er blandt andet fokus på at løse det såkaldte samspilsproblem, hvor det for nogle personer kan være en underskudsforretning at spare op til pension, fordi de vil blive modregnet i offentlige pensionsydelser.

Samtidig vil aftalepartierne belønne dem, der bliver et par år ekstra på arbejdsmarkedet. Det skal blandt andet være muligt at få udbetalt sine efterlønsbidrag, mod at man frasiger sig muligheden for at gå på efterløn.

Aftalen indeholder følgende initiativer:

 • Målretning af aldersopsparing
 • Pulje til håndtering af samspilsproblemet, som udmøntes i JobReform fase II
 • Pensionsudbetalingsalderen harmoniseres med efterlønsalderen
 • Forhøjelse af udbetalingsperioden for ratepensioner med 5 år til 30 år
 • Frivillig skattefri udbetaling af efterlønsbidrag i 2018
 • Mulighed for hurtigere udbetaling af opsat pension
 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld folkepension
 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld ældrecheck
 • Opstramning af opholdskrav for ret til fuld førtidspension
 • Harmonisering af regler for flygtninges optjening af førtidspension
 • Målrettet indsats for fastholdelse af ældre medarbejdere
 • Nedsættelse af integrationsydelsen med 3 pct.
 • Styrkelse af incitamentet til repatriering
 • Afskaffelse af dansktillæg og indførelse af danskbonus