Spring over hovedmenu

NYHED / 11-09-2017

Arbejdsmarkedsstatus efter afsluttet jobafklaringsforløb

Knap halvdelen er kommet i beskæftigelse eller tættere på arbejdsmarkedet tre måneder efter at have afsluttet et jobafklaringsforløb, viser måling på Jobindsats.dk.

Med sygedagpengereformen blev der per 1. juli 2014 indført jobafklaringsforløb som et nyt redskab til sygemeldte, som ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter revurderingstidspunktet, men som fortsat er uarbejdsdygtige.

I perioden fra 2. halvår 2014 til 1. halvår 2016 har godt 14.000 personer afsluttet et jobafklaringsforløb. Tre måneder efter at forløbet er afsluttet, er 27 pct. kommet i beskæftigelse, 3 pct. er kommet i uddannelse, og 17 pct. er kommet på dagpenge.

Det fremgår derudover, at 10 pct. er kommet ind i fleksjobordningen, og at 3 pct. er overgået til førtidspension.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Tallene viser for mig, at sygedagpengereformen er med til at understøtte, at folk i højere grad kommer tilbage på arbejdsmarkedet - og også hurtigere. Grundstenen i reformen er en tidligere opfølgning og indsats for sygemeldte, og det ser ud til at virke efter hensigten. Men der er også udfordringer på området. Udgifterne til sygedagpenge er steget mere end forudsat med reformen, og det er vi i gang med at analysere nærmere.