Spring over hovedmenu

NYHED / 23-10-2017

Analyse: Flyttemønstre blandt kontanthjælpsmodtagere

Kontanthjælpsmodtagere flytter ikke mere, end de gjorde tidligere, viser en ny analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Antallet af kontanthjælpsmodtagere, der flytter, har ikke ændret sig de seneste år – og heller ikke siden indførelsen af kontanthjælpsloftet. Det viser en ny analyse, som sammenligner kontanthjælpsmodtagernes flyttemønstre i det første halvår af 2017 med tilsvarende periode fra tidligere år.

Analysen viser også, at kontanthjælpsmodtagere, som er berørt af kontanthjælpsloftet eller 225-timersreglen, flytter i mindre grad, end den samlede gruppe af kontanthjælpsmodtagere. 

Hvis man kun ser på udviklingen for kontanthjælpsmodtagere, der er berørt af kontanthjælpsloftet og af 225-timersreglen, viser analysen, at denne gruppe flytter mindre i 2017, end samme gruppe gjorde de forrige år.