Spring over hovedmenu

NYHED / 22-12-2017

4 mio. kr. skal give afskedigede fra Siemens Gamesa ekstra indsats

360 fyrede medarbejdere fra Siemens Gamesa får 4 mio. kr. til en indsats, der skal hjælpe dem videre i et nyt job.

Der er en hjælpende hånd på vej til 360 medarbejdere, som har mistet deres job hos Siemens Gamesa heraf 285 personer på fabrikken i Ikast-Brande. Godt 4 mio. kr. fra varslingspuljerne skal hjælpe med at gøre vejen til et nyt job kortere for de berørte ansatte.

Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord har på vegne af De Regionale Arbejdsråd i Syd- og Vestjylland bedt beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen give en dispensation fra reglerne, og den ansøgning har han imødekommet.

Troels Lund Poulsen siger:

- Det rammer den enkelte, deres familier og ikke mindst lokalområdet, når mange mister jobbet, og slaget er ekstra hårdt i et område som Ikast-Brande, som har været igennem flere større fyringsrunder den seneste tid. Derfor er det vigtigt, at man med varslingspuljen kan sætte tidligt ind med ekstra støtte, så de afskedigede kan komme hurtigt videre. Heldigvis er vi i en situation, hvor det går godt, og der er behov for arbejdskraft indenfor flere områder. Mange af de berørte er ufaglærte, og her kan målrettet opkvalificering være det, som baner vejen.

Arbejdet med at hjælpe de afskedigede medarbejdere kan nu gå i gang og vil bl.a. betyde, at jobcentret vil være til stede på virksomheden. Pengene fra varslingspuljen kan blandt andet bruges til, at de afskedigede medarbejdere i opsigelsesperioden kan få opkvalificeringskurser på op til otte uger, der er målrettet efterspørgslen, så de er bedst muligt rustet til at komme videre.

Om varslingspuljen

Offentlige og private virksomheder kan via varslingspuljen få hjælp og støtte til de medarbejdere, der varsles afskediget i forbindelse med afskedigelser i større omfang.

Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. Beskæftigelsesministeren kan dog se bort fra betingelsen om større afskedigelser, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Varslingsmidler kan blandt andet anvendes til:

  • Jobsøgningskurser i op til to uger til beskæftigede i opsigelsesperioden
  • Opkvalificering, herunder efter- og videreuddannelse, af de opsagte medarbejdere i opsigelsesperioden i op til otte uger, hvis opkvalificeringen er målrettet områder, hvor der er gode beskæftigelsesmuligheder.