Spring over hovedmenu

NYHED / 07-12-2017

Ekstra håndsrækning til trængte kommuner skal få flere i job

Syv millioner kroner bliver nu fordelt til de seks kommuner i landet, hvor væksten er svagest, og det dermed er sværere at få folk på kanten af arbejdsmarkedet i job.

Beskæftigelsesministeriet sender nu en ekstra pose penge ud til de seks kommuner, hvor væksten har de dårligste vilkår. De godt 7,2 millioner kroner går til følgende seks kommuner: Lemvig, Lolland, Odsherred, Stevns, Struer og Sønderborg.

Beskæftigelsesminister Troels lund Poulsen siger:

- Det glæder mig, at vi har en ekstra pose penge til at skubbe udviklingen i den rigtige retning i de kommuner, som har sværest ved at hjælpe de borgere, der har været længe i kontanthjælpssystemet. Det er vigtigt, at vi får alle med. Her er der tale om udkantskommuner, som ikke har oplevet samme vækst i de senere år som resten af landet. Det siger sig selv, at det i disse kommuner er sværere at lave virksomhedsrettede tilbud for de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere for at få dem tættere på arbejdsmarkedet. Derfor har de brug for en ekstra håndsrækning til det virksomhedsopsøgende arbejde.

Pengene er overskydende midler fra satspuljeinitiativet ”Flere skal med”. Her blev mere end 262,5 mio. kroner fordelt til initiativer i perioden 2017-2019 med det formål at iværksætte særlige indsatser for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der har været i systemet i mere end fem år. Her søgte 89 kommuner om midler, og ni kommuner undlod. Derfor er der nu en restpulje, som fordeles.

Pengene udmøntes således:

 • Lemvig (295.000 kr.)
 • Lolland (2.763.000 kr.)
 • Odsherred (1.171.000 kr.)
 • Stevns (581.000 kr.)
 • Struer (438.000 kr.)
 • Sønderborg (1.912.000 kr.)

Kommunerne er udvalgt på følgende parametre:

 • Kommuner med markant faldende lønmodtagerbeskæftigelse
  Antallet af fuldtidsbeskæftigede, som arbejder i kommunen er faldet med mere end 2 pct. i perioden 2014-2016.
 • Forhold mellem lønmodtagerbeskæftigelse i kommune og opslåede stillinger
  Antallet af ledige stillinger i kommunen i forhold til fuldtidsbeskæftigelsen i kommunen i 2016 er lavere end landsgennemsnittet på ca. 10 pct. 
 • Antal borgere i målgruppen for "Flere skal med ", hvilket vil sige borgere, der har været i kontanthjælpssystemet i fem år eller længere.