Spring over hovedmenu

NYHED / 12-12-2017

Fald i antallet af anmeldte erhvervssygdomme

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme er faldet med 8 procent fra 2015 til 2016. Det viser en ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet.

En ny opgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der i 2016 blev anmeldt ca. 20.000 erhvervssygdomme. Det er 1663 færre end i 2015 og svarer til et fald på 8 procent. Ser man derimod på perioden 2011-2014, steg antallet af anmeldte tilfælde med 24 procent.

Muskelskeletsygdomme udgjorde i 2016 den største gruppe af anmeldte erhvervssygdomme, efterfulgt af psykiske sygdomme, og tilsammen udgjorde de 56 procent af alle anmeldelser. Som i de fem foregående år er slagterier den branche, som i forhold til beskæftigelsen havde flest anmeldte erhvervssygdomme.

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes påvirkninger på arbejdet. Langt de fleste erhvervssygdomme anmeldes af læger, men den berørte medarbejder eller dennes fagforening kan også anmelde sygdommen.

Arbejdstilsynets årsopgørelse indeholder oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i perioden 2011-2016 fordelt på sygdomsgrupper, anmeldte påvirkninger i arbejdsmiljøet og brancher. Opgørelsen bygger på oplysninger fra Erhvervssygdomsregistret.