Spring over hovedmenu

NYHED / 04-12-2017

Pulje: Vikarbureauer skal hjælpe seniorer i arbejde

Jobcentre og vikarbureauer skal samarbejde om at få ledige seniorer i beskæftigelse. Det er hovedsigtet i en netop udmeldt pulje, som frem til den 18. december kan søges af jobcentre landet over.

Puljen ”seniorvikar” giver mulighed for, at landets jobcentre kan søge om midler til at etablere samarbejde med vikarbureauer. Sigtet med samarbejdet er få ledige dagpengemodtagere over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet gennem vikarjob.

Puljen udspringer af beskæftigelsesreformen fra 2014 og er på årligt ca. 10 mio. kr., der målrettet skal gå til særlige indsatser for ledige over 50 år.

Blandt ansøgningerne gives der tilsagn til mellem 12-15 jobcentre, og ansøgningsfristen er mandag den 18. december.