Spring over hovedmenu

NYHED / 18-12-2017

Tre undersøgelser evaluerer sygedagpengereformen

Der er udarbejdet en række evalueringer af sygedagpengereformen, der netop er offentliggjort. Det drejer sig blandt andet om en evaluering af de nye jobafklaringsforløb, der udsprang af reformen.

Sygedagpengereformen trådte i kraft i 2014/2015 og hovedformålet er, at flere borgere hurtigere skal tilbage i arbejde ved hjælp af en tidligere indsats, og at sygemeldte er sikret et forsørgelsesgrundlag under hele sygdomsforløbet. 

Sygedagpengereformen evalueres løbende, og de seneste tre evalueringer er netop offentliggjort af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Det drejer sig om:

360 graders evaluering af jobafklaringsforløb
Evalueringen blev igangsat på baggrund af opstartsevalueringen af sygedagpengereformen fra efteråret 2015, som viste, at der var en række udfordringer med jobafklaringsforløb. Evalueringen af jobafklaringsforløb har til formål at afdække udviklingen og målgruppen i ordningen samt belyse kommunernes arbejde med jobafklaringsforløb. 

Evaluering af den obligatoriske lægeattest
Evalueringen har til formål at afdække, om den obligatoriske lægeattest fungerer, som den var tiltænkt i sygedagpengereformen, og om der er barrierer for at implementere den. Lægeattesten skal indhentes til brug for første opfølgningssamtale med kommunen, der skal holdes inden udgangen af 8. sygefraværsuge.

Evaluering af det fremrykkede revurderingstidspunkt
Evalueringen ser på konsekvenserne af det fremrykkede revurderingstidspunkt og samspillet med sundhedsvæsenet. Med sygedagpengereformen blev revurderingstidspunktet fremrykket fra 52 uger til 22 uger. Ved revurderingstidspunktet vurderer kommunen, om den sygemeldte fortsat kan modtage sygedagpenge ud fra forlængelsesreglerne, eller om den sygemeldte i stedet skal starte i et jobafklaringsforløb.