Spring over hovedmenu

NYHED / 19-01-2018

Beskæftigelsesministeriet støtter Interforce – et samarbejde mellem Forsvaret og erhvervslivet

Med støtteerklæringen til InterForce får ministeriets ansatte ret til tjenestefrihed uden løn i op til syv måneder, hvis de deltager i militær efteruddannelse og internationale missioner.

Beskæftigelsesministeriet har underskrevet en støtteerklæring til InterForce, der er et samarbejde mellem Forsvaret og erhvervslivet omkring forsvarets brug af frivilligt personel. Ministeriet er dermed blandt de næsten 2.000 private eller offentlige virksomheder, der har tilsluttet sig samarbejdet.

Med støtteerklæringen bakker Beskæftigelsesministeriet op om, at Forsvaret har brug for ansatte, der ved siden af deres civile job har en kontrakt med Forsvaret eller er frivillig i Hjemmeværnet. For medarbejdere i ministeriet betyder det, at aktive i Hjemmeværnet får ret til tjenestefrihed uden løn i op til syv måneder i forbindelse med militær efteruddannelse og deltagelse i internationale missioner.

Samtidig vil ministeriet påtage sig at stille praktikpladser til rådighed for lærlinge i Forsvaret og uddannelsespladser til rådighed for sårede soldater.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- De mange kvinder og mænd, der ved siden af deres civile job bidrager til at styrke vores sikkerhed – enten i Danmark eller som led i en international operation – skal have så gode forhold som muligt. Det gælder også medarbejderne i mit eget ministerium. Derfor har jeg besluttet, at Beskæftigelsesministeriet støtter InterForce.