Spring over hovedmenu

NYHED / 17-01-2018

KONFERENCE: Alle bidrog

Hvis flere mennesker med handicap skal i beskæftigelse, kræver det, at ledelsen går foran. Det var et af hovedbudskaberne ved konferencen ”Alle kan bidrage”, hvor beskæftigelsesministeren, børne- og socialministeren og formanden for Danske Handicaporganisationer var værter for næsten 250 idérige deltagere.

Det var en engageret forsamling, der fredag den 12. januar var samlet til konferencen ”Alle kan bidrage” på Scandic Hotel i Sydhavnen, København.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen havde i samarbejde med børne- og socialminister Mai Mercado og Dansk Handicaporganisationer inviteret en lang række aktører indenfor området handicap og beskæftigelse til en fælles drøftelse om, hvordan flere mennesker med handicap kommer ind på arbejdsmarkedet.

Adskillige danske handicaporganisationer, kommuner, store og små virksomheder og eksperter havde grebet muligheden for at give deres besyv med.

Startskud til regeringsudspil
Ønsket om og troen på et arbejdsmarked, hvor også mennesker med handicap kan bidrage, var stort blandt de fremmødte. Og det fik beskæftigelsesministeren til at slå fast, at regeringen skal levere løsninger på, at der er en bred vilje til at få flere mennesker med handicap i beskæftigelse.

Regeringen vil inden sommer præsentere et handicappolitisk udspil, der skal sikre beskæftigelse til flere mennesker med handicap. Konferencen var et startskud til det arbejde. Igennem oplæg, Q&A, gruppesamtaler og plenumsnakke blev der udvekslet viden og erfaring i stor stil.

Deltagerne fik også mulighed for at notere deres gode idéer ned, og de mange inputs blev ved dagens afslutning samlet ind. Det blev til mere end 80 konkrete forslag, som kommer til at indgå i regeringens videre arbejde med udspillet.

Syv klare anbefalinger 
Inviteret til at holde oplæg var en række mennesker, der fra hvert deres perspektiv kunne kaste lys over udfordringer og muligheder i at få mennesker med handicap i job. De var hver især blevet bedt om at formulere en anbefaling. De lød:


"Alle kan bidrage, hvis man formår at matche krav og kompetencer - "One size does NOT fit all" - Novo Nordisk 


"Det er vigtigt, at topledere aktivt ser bort fra fordomme og har fokus på værdien af mangfoldighed" - IBM


"Det er vigtigt at se på muligheder fremfor begrænsninger og styrker fremfor svagheder" - Fakta Albertslund


"Der skal ambassadører ud til virksomhederne med konkret kendskab til mennesker med særlige behov" - Sydkystens Brolægning & Kloak


"Inddrage handicaporganisationer for at sikre viden om optimale arbejdsforhold og relevante indsatser, da viden skaber forandring" - ADHD-Foreningen


"Forbedret datagrundlag på individniveau og udvikling af tilbud på tværs af kommuner" - Finn Amby (forsker)


"Kast jer ud i det gennem partnerskaber og øget viden" - Lars Gormsen (jobcenterchef)