Spring over hovedmenu

NYHED / 09-01-2018

Udsatte kontanthjælpsmodtagere får hjælp til at komme i job

Kommunerne er nu godt i gang med at give langvarige, udsatte kontanthjælpsmodtagere en særlig hjælp til at komme i job, eksempelvis i form af en personlig jobformidler. Det sker som led i satspuljeprojektet ”Flere skal med”, hvor der i alt er afsat godt en kvart mia. kr. til at afklare de ca. 25.000 borgere, som har været på kontanthjælp i mere end fem år.

Ifølge den seneste opgørelse fra november 2017 har de 89 deltagende kommuner været igennem sagerne for 16.187 borgere. Over halvdelen - 57 procent - får nu særlig hjælp og godt 3.200 har indtil videre fået tildelt en personlig jobformidler. Det tal ventes at stige yderligere i 2018.

Samtidig viser opgørelsen, at ca. en tredjedel – 33 pct. – formentligt er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension og altså slet ikke burde være på kontanthjælp. Nogle af dem er allerede videre i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Regeringen har samtidig afsat 87 mio. kr. på satspuljen for 2018 til yderligere investeringer på beskæftigelsesområdet i kommunerne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er glad for at se, at satspuljemidlerne virkelig ser ud til at have en meget konkret effekt ude i kommunerne. Det er særligt godt at se, at vi nu får ryddet op i kontanthjælpssystemet, og de borgere der ikke er i målgruppen for kontanthjælp nu får deres sag forelagt rehabiliteringsteamet og kan få afklaret deres forsørgelsesgrundlag.

- En stor andel af de langvarige kontanthjælpsmodtagere har også fået tildelt en personlig jobformidler. Det har jeg store forventninger til. Det går godt i Danmark, konjunkturerne er med os, og det er nu, vi skal sikre, at vi får alle med.

- Det er så samtidig klart, at kommunerne fortsat har en meget stor opgave i at sikre, at de svageste borgere får den rigtige hjælp. Siden vi tildelte kommunerne de her penge fra satspuljen, har vi jo desværre set, at rigtig mange ledige ikke får den indsats, de skal have. Så det er klart, at kommunerne helt generelt skal have et meget stort fokus på det her. Også selv om de sideløbende får midler fra satspuljen til at forbedre indsatsen.