Spring over hovedmenu

NYHED / 07-02-2018

Lovforslag præciserer førtidspensionsregler

Borgere skal ikke deltage i ressourceforløb, hvis der ikke er udsigt til, at deres arbejdsevne kan udvikles. Det bliver nu præciseret i reglerne. Lovforlaget er netop sendt i høring.

Dokumentationskravet ved tilkendelse af førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren først har deltaget i et ressourceforløb.

En fremrykket delevaluering om reglerne for, hvornår borgere kan få tilkendt en førtidspension peger imidlertid på, at det ikke er tilstrækkeligt klart i lovgivningen, hvilke borgere der kan tilkendes førtidspension, uden at de først har været i ressourceforløb. Det har betydet, at nogle kommuner har fortolket reglerne strammere end andre og har sendt borgere i ressourceforløb, selv om de kunne have fået en førtidspension.

Derfor skal lovforslaget, der netop er sendt i høring, skabe klarhed om to ting:

Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. 
Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.
Lovændringen udvider ikke retten til førtidspension. Det forventes imidlertid, at der vil ske en praksisændring i de kommuner, som har fortolket reglerne meget stramt – med det resultat at der er borgere, som vil få en førtidspension på et tidligere tidspunkt end i dag.

Høringsfristen er den 21. februar 2018.

Lovforslaget ventes at træde i kraft 1. juni 2018.