Spring over hovedmenu

NYHED / 21-03-2018

Lovforslag: Regler for tilkendelse af førtidspension præciseres

Borgere skal ikke sendes i ressourceforløb, hvis der ikke er udsigt til, at de kan udvikle arbejdsevnen. Det fremgår af et lovforslag, som netop er fremsat i Folketinget.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har onsdag, 21. marts 2018, fremsat et lovforslag, der præciserer regler for tilkendelse af førtidspension: 

  • Dokumentationskravet for at få tilkendt en førtidspension kan i visse tilfælde være opfyldt, uden at borgeren har deltaget i et ressourceforløb. 
  • Det er en forudsætning for at iværksætte ressourceforløb, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan drage nytte af indsatsen og kan udvikle sin arbejdsevne.

Det er fortsat intentionen, at borgere som udgangspunkt skal have deltaget i mindst et ressourceforløb, før der kan tilkendes førtidspension. Det ændrer lovforslaget ikke på.

Lovforslaget ventes at blive 1. behandlet den 6. april og træde i kraft 1. juni 2018.