Spring over hovedmenu

NYHED / 01-03-2018

Ny kampagne om arbejdsulykker skal gøre op med mørketal

Arbejdsulykker skal anmeldes, men alligevel bliver omkring halvdelen af alle arbejdsulykker i Danmark aldrig anmeldt. Det skal en ny kampagne være med til at rette op på.

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker. Det sikrer medarbejderne bedst muligt, hvis de skal have erstatning, og det styrker det forebyggende arbejde. Men undersøgelser peger på, at omkring halvdelen af alle ulykker ikke anmeldes.

Derfor lancerer en bred vifte af organisationer i dag en kampagne, der under overskriften ”Gør det nu!” skal være med til at sikre, at langt flere ulykker anmeldes.

Bag kampagnen står Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet, de fem Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Formand for Arbejdsmiljørådet Lisbeth Lollike siger:

- Både arbejdsgivere og medarbejdere har en interesse i, at flere arbejdsulykker bliver anmeldt. Anmeldelserne er blandt andet en forudsætning for, at vi kan lave et godt forebyggende arbejde. Derfor er jeg glad for, at vi med denne fælles kampagne gør opmærksom på, at arbejdsulykker skal anmeldes, og at det er arbejdsgiverens ansvar at gøre det.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen bakker op om kampagnen. Han siger:

- Det er på ingen måde i orden, at så mange arbejdsulykker i dag ikke bliver anmeldt, som de skal. Jeg glæder mig derfor over, at denne kampagne nu bliver skudt i gang. Det er arbejdsgivernes ansvar at sikre, at arbejdsulykkerne bliver anmeldt, og kampagnen er med til at gøre dem opmærksomme på dette ansvar og forstå reglerne.

Myter og manglende viden bag underanmeldelser
De manglende anmeldelser skyldes, ifølge en undersøgelse Arbejdstilsynet har lavet, både myter og manglende viden.

Undersøgelsen viser, at det kan være svært for arbejdsgiverne at vurdere, hvad der skal anmeldes og ikke anmeldes. Desuden florerer der en del myter om anmeldereglerne.

En af myterne er, at det kun er de alvorlige ulykker med langt sygefravær, der skal anmeldes. Men det er ikke sandt. Selvom ulykken ligner en bagatel, er det vigtigt at overveje, om den skal anmeldes. Så er medarbejderen sikret bedst muligt, hvis det viser sig, at han eller hun skal have erstatning for varigt mén eller tabt erhvervsevne.

Kampagnen sigter mod at gøre op med myterne og sprede viden om, hvad og hvordan man skal anmelde.