Spring over hovedmenu

NYHED / 21-03-2018

Virksomhedsforløb bringer udsatte borgere tættere på fleksjob

Et 2-årigt projekt med virksomhedsforløb har betydet, at deltagere i ressourceforløb eller på længerevarende kontanthjælp langt oftere er kommet i fleksjob.

En virksomhedsrettet indsats virker også for borgere i ressourceforløb eller på længerevarende kontanthjælp. Det viser evalueringen af Projekt Virksomhedscenter Generation 2. 

Af de 2.582 borgere i projektet er det lykkedes at få over 75 pct. af deltagerne i mindst 13 ugers sammenhængende virksomhedspraktik. Evalueringens effektanalyse viser, at omkring tre gange så mange af deltagerne var kommet i fleksjob end dem i kontrolgrupperne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:
 
- Det er opløftende at se, at det kan lade sig gøre at få udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet, hvis der arbejdes målrettet med at finde det rigtige match og et godt virksomhedsforløb. Vi ved, at selv få timer i beskæftigelse kan være en trædesten ind på arbejdsmarkedet, og derfor er det glædeligt, at dette projekt får mange flere i fleksjob. Det viser, at vi ikke må opgive nogen, for ingen kan være tjent med, at borgere bliver parkeret på passiv forsørgelse.

1.447 virksomheder har deltaget i projektet, og en kvalitativ evaluering viser, at mange faktorer spiller ind på, om et virksomhedsforløb giver resultater. Blandt andet er matchet mellem borger og virksomhedsmentor afgørende for forløbets succes – særligt det sociale match. Klare mål og resultater understøtter også et succesfuldt forløb og en løbende, fleksibel justering af timetal, fremmødedage og arbejdsopgaver understøtter borgerens motivation for at være i praktik og komme i job.

Troels Lund Poulsen siger:

- Det er interessant, at vi gør op med forestillingen om, at udvikling af arbejdsevnen skal foregå på lukkede værksteder afkoblet fra det ordinære arbejdsmarked. Det tror jeg nemlig ikke er vejen at gå. De udsatte borgere har selvfølgelig også behov for at føle, at de gør en forskel på en virksomhed og er en del af et fællesskab. 

For at understøtte at de gode erfaringer fra projektet og modellen for et succesfuldt virksomhedsrettet forløb bliver kendt og anvendt over hele landet, vil evalueringen blive sendt ud til kommunerne.