Spring over hovedmenu
""
Overgangsordning gøres permanent, så man ikke mister en måneds dagpenge ved få timers beskæftigelse. Foto: Colourbox.com

NYHED / 16-05-2018

Supplerende dagpenge: Overgangsordning gøres permanent

Forligskredsen bag dagpengeaftalen har besluttet at gøre den nuværende overgangsordning for supplerende dagpenge permanent. Ordningen sikrer, at folk, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge, ikke mister en hel måneds dagpenge, hvis de blot arbejder en enkelt dag.

Som et led i det nye dagpengesystem, der trådte i kraft i 2017, gik man over til et månedsbaseret dagpengesystem, hvor dagpengene opgøres og udbetales pr. måned. Supplerende dagpenge bliver dog opgjort i uger. Hvis man arbejder en eller to dage i løbet af en uge, vil man være berettiget til supplerende dagpenge i resten af ugen.

Der har imidlertid vist sig, at reglerne for supplerende dagpenge har den konsekvens, at en times arbejde kan koste dagpenge resten af måneden. Det gælder dem, der har opbrugt de 30 ugers ret til supplerende dagpenge. Hvis man derimod ikke har arbejdet overhovedet, vil man med reglerne kunne få dagpenge en hel måned. Forligskredsen bag dagpengeaftalen er derfor blevet enige om at gøre noget ved problemet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Vi har med de nye dagpengeregler gjort det mere attraktivt at tage alle typer job. Det er afgørende ikke mindst i en tid som nu med rekordhøj beskæftigelse. Regler, der risikerer at trække i den anden retning, giver ikke mening. 

Rent teknisk er det sådan, at for folk, der har modtaget supplerende dagpenge i 30 uger og dermed har opbrugt retten til supplerende dagpenge, har det månedsbaserede dagpengesystem den konsekvens, at man ikke længere kan modtage dagpenge i måneder, hvor man har arbejdet. Hvis man fx arbejder en eller få dage i løbet af en måned, vil man ikke kunne få dagpenge i de øvrige dage i måneden, fordi man ikke længere har ret til supplerende dagpenge. De nye regler har dog først virkning fra 1. oktober 2018. En overgangsordning har sikret, at der i en periode fortsat tælles i uger, efter at man har mistet retten til supplerende dagpenge. Det er den ordning, man gør permanent.  

Permanentgørelsen af overgangsordningen for supplerende dagpenge kræver lovændring. Regeringen vil fremsætte et lovforslag i åbningsugen i det kommende folketingsår, som ventes at kunne blive vedtaget i løbet af november 2018. Der vil derfor opstå en mellemperiode fra 1. oktober 2018, hvor den nuværende overgangsordning udløber, og frem til lovforslaget kan træde i kraft. 

- Vi er i forligskredsen enige om, at mellemperioden ikke må få negative konsekvenser for folk, der har opbrugt retten til supplerende dagpenge. Derfor får lovforslaget tilbagevirkende kraft fra 1. oktober 2018. Det betyder, at nogle personer efterfølgende vil få efterreguleret deres dagpenge, siger Troels Lund Poulsen.