Spring over hovedmenu
""
8 ud af 10 virksomheder vurderer, at de har haft en god dialog og fået en fair og professionel behandling af Arbejdstilsynet. Foto: Colourbox.com

NYHED / 15-05-2018

Virksomheder tilfredse med Arbejdstilsynet – men plads til forbedring

Ny undersøgelse viser, at virksomhederne er tilfredse med Arbejdstilsynet, men at tilsynet også kan forbedres.

En ny brugerundersøgelse fra Arbejdstilsynet viser, at virksomhederne i Danmark overordnet er tilfredse med Arbejdstilsynet. Fx vurderer 8 ud af 10 virksomheder, at de har haft en god dialog og fået en fair og professionel behandling.

Men der er også plads til forbedring. Fx er det kun 4 ud af 10 virksomheder, der vurderer, at de i høj eller meget høj grad har fået en større viden om arbejdsmiljø, når Arbejdstilsynet har været på besøg. Og kun hver tredje virksomhed mener, at løsningen på de påpegede arbejdsmiljøproblemer i høj eller meget høj grad har forbedret arbejdsmiljøet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- En god dialog om virksomhedens arbejdsmiljøproblemer udgør en hjørnesten i tilsynsindsatsen.  Derfor er det glædeligt, at mange virksomheder udtrykker høj tilfredshed, og at de oplever, at de bliver fair og professionelt behandlet.

- Der er dog ingen tvivl om, at tilsynsindsatsen på flere områder trænger til grundlæggende fornyelse. Derfor er et ekspertudvalg med arbejdsmarkedets parter lige nu også i færd med at gentænke hele indsatsen, og de vil til efteråret komme med anbefalinger til en ny og forbedret indsats. I mine øjne er der brug for, at vi i højere grad stiller skarpt og skræddersyer indsatsen efter arbejdspladsernes konkrete udfordringer, ligesom vi for nyligt har gjort det i byggeriet med et godt resultat. 

-Virksomhedernes vurdering af tilsynsindsatsen er guld værd, da det giver et klart billede af, hvor der er behov for forbedring. Det er blandt andet derfor, jeg har igangsat en kampagne for bedre arbejdsmiljøregler, hvor alle virksomheder og borgere kan komme med forslag til bedre arbejdsmiljøregler på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Deadline er 1. juni, og jeg håber, at mange vil benytte sig af muligheden.  

Formålet med undersøgelsen er at afdække, hvorledes virksomheder, der har fået et risikobaseret tilsyn, opfatter Arbejdstilsynets indsats. Arbejdstilsynet anvender undersøgelsen til at klargøre, hvordan tilsynsarbejdet og relationen til virksomhederne kan forbedres.

Arbejdstilsynets brugerundersøgelse 2017 (PDF)