Spring over hovedmenu
""
For femte år i træk falder antallet af flytninger blandt kontanthjælpsmodtagere. Foto: Colourbox.com

NYHED / 12-06-2018

Færre kontanthjælpsmodtagere flytter fra deres bolig

Der har igen været fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere, som flytter fra deres bolig. Det viser en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der sammenligner kontanthjælpsmodtagernes flyttemønstre i 2017 med tidligere år.

En ny analyse af kontanthjælpsmodtagernes flyttemønstre for 2017, viser ligesom i 2016, at der ikke er sket flere flytninger efter kontanthjælpsloftets og 225-timersreglens indførsel. Tværtimod er andelen af ydelsesmodtagere, som flytter, faldet siden 2014, hvor kontanthjælpsreformen trådte i kraft, og frem til 2017.

Cirka 202.500 personer modtog en ydelse i kontanthjælpssystemet i løbet af 2017. Blandt disse flyttede 18.400 personer, svarende til 9,1 procent mindst én gang. Andelen af ydelsesmodtagere, som er flyttet mindst én gang, er faldet fra 9,8 procent i 2014 til 9,1 procent i 2017.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Flere oppositionspartier har advaret om, at man ville se, at flere fraflyttede deres boliger på grund af kontanthjælpsloftet. På nuværende tidspunkt kan vi konstatere, at antallet af flytninger er faldet for femte år i træk, og dermed er der intet der tyder på, at kontanthjælpsmodtagere er tvunget til at flytte på grund af loftet. 

Ser man på de knap 24.000 kontanthjælpsmodtagere, der var berørt af 225-timersreglen i løbet af 2017, så flyttede 1.900 personer, hvilket svarer til 7,9 procent. Blandt de personer, der i 2017 var berørt af timereglen og også modtog ydelse i 2014, flyttede 10 procent. Denne gruppe flytter altså mindre i 2017, end samme gruppe gjorde de foregående år.

- Jeg synes, det vidner om, at vores politik ikke har de store utilsigtede konsekvenser, som oppositionen varslede. Vi har hele tiden haft en forventning om, at vi ikke ville se en voldsom stigning i antallet, der fraflytter deres bolig. Jobreformen ændrer ikke på, at man som ydelsesmodtager i kontanthjælpssystemet fortsat har et rimeligt forsørgelsesgrundlag.

Efter kontanthjælpsloftet har en typisk familie med to børn, hvor begge forældre er på kontanthjælp, 23.800 kroner i samlede offentlige ydelser om måneden efter skat. 

Beskæftigelsesministeriet følger udviklingen, og analysen vil derfor blive gentaget, når der foreligger data for 2018 over flyttemønstrene.