Spring over hovedmenu
""
Lene Espersen er genudnævnt som formand for Beskæftigelsesrådet. Den nye formandsperiode gælder frem til 31. maj 2022. Foto: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

NYHED / 25-06-2018

Lene Espersen fortsætter som formand for Beskæftigelsesrådet

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har genudnævnt Lene Espersen som formand for Beskæftigelsesrådet efter indstilling fra rådets medlemmer.

Lene Espersen, administrerende direktør i Danske Arkitektvirksomheder, er udpeget til at være formand for Beskæftigelsesrådet de næste fire år og fortsætter dermed på formandsposten, hvor hun har siddet siden april 2017. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Jeg er glad for, at Lene Espersen ønsker at fortsætte som formand for Beskæftigelsesrådet. Både arbejdsmarkedets parter og jeg er enige om, at Lene Espersen er yderst kompetent og har gjort det godt som formand, siden hun overtog formandsposten for godt et år siden. Personligt har jeg sat stor pris på hendes evne til at samle medlemmerne og levere gode indspark til beskæftigelsespolitikken. Jeg ser frem til et fortsat godt samarbejde med Lene Espersen og de øvrige medlemmer af rådet.

Formanden for Beskæftigelsesrådet Lene Espersen siger:

- Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet med bl.a. at skabe et bedre sammenspil mellem beskæftigelsesindsatsen og den efterspørgsel, der er i virksomhederne. Det er afgørende for både ledige og virksomhederne og derfor en vigtig opgave for hele vores samfund.

Den nye formandsperiode gælder frem til 31. maj 2022. 

Beskæftigelsesrådet

Beskæftigelsesrådet er et partsorgan, der rådgiver beskæftigelsesministeren om beskæftigelsespolitikken.

Rådet består af en formand og 26 andre medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter (DA, LO, FTF, AC og LH), KL, Danske Regioner og Danske Handicaporganisationer.

 

Læs mere om Beskæftigelsesrådet