Spring over hovedmenu
""
Flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk skal i beskæftigelse. Det er målet for ét af de ni projekter, der nu sættes i gang. Foto: Colourbox

NYHED / 25-06-2018

Nye projekter skal udbrede gode erfaringer med ansættelse af udsatte borgere

Gode erfaringer med udsatte borgere på lønningslisten skal deles med flere. Derfor har en række projekter, der skal hjælpe virksomheder med at udbrede budskabet gennem deres netværk, nu fået del i en pulje på knap 45 mio. kroner fra satspuljeaftalen for 2018.

Ni projekter skal være med til at sprede gode erfaringer med at have udsatte borgere ansat de næste to år. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har nu udmøntet første runde af ansøgningspuljen ”Udbredelse af virksomheders sociale ansvar” på 14,3 mio. kroner for perioden 2018-2019. 

Projekterne skal hjælpe mange forskellige målgrupper og er spredt ud over hele landet. De er blandt andet rettet mod ledige med minimum et års sammenhængende ledighed, kvinder med anden etnisk baggrund end dansk og personer med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Det er både private virksomheder, professionelle idrætsklubber, konsulentvirksomheder, virksomhedsnetværk, nonprofitorganisationer samt andre aktører og fagforeninger, som står bag.  

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det går godt i Danmark, og det er vigtigt, at vi udnytter de gode tider til at få endnu flere til at være en del af det arbejdende fællesskab. Her er der tale om en gruppe borgere, der generelt har svært ved at få job, så jeg glæder mig til at se, hvordan de forskellige projekter lykkes med at få dem tættere på arbejdsmarkedet. 

I satspuljeaftalen for 2018 blev der i alt afsat 45 mio. kroner til indsatsen ”Udbredelse af virksomheders sociale ansvar” i årene 2018-2021. I efteråret 2019 udmeldes de resterende 30 mio. kroner for perioden 2020-2021. 

Beskrivelse af de ni projekter

Følgende ni projekter får del i første runde af ansøgningspuljen ”Udbredelse af virksomheders sociale ansvar” for perioden 2018-2019: 

Code of Care: Virksomhedernes sociale ansvar
Projektets formål er at øge det sociale ansvar i de danske virksomheder for at skabe beskæftigelse til mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet.  

Mål: 300 ansættelser

Målgruppe: Ledige med minimum et års sammenhængende ledighed bag sig

Tildelte beløb: 5.649.208 kr.

Kort vurdering: Projektet er bl.a. valgt på baggrund af dets ambitiøse succeskriterier samt beskrivelsen af, hvordan projektets indsatsmodel og aktiviteter vil bidrage til at opnå ordinære timer.  

Marselisborg i samarbejde med Udvikling Fyn og tre kommuner: Bæredygtig vækst og jobskabelse på Fyn
Projektets formål er, at flere virksomheder arbejder mere systematisk og strategisk med det sociale ansvar, og at samarbejdet mellem jobcentre og virksomheder bliver mere smidigt. 

Mål: 120 ansættelser

Målgruppe: Ledige med minimum et års sammenhængende ledighed bag sig

Tildelte beløb: 2.324.850 kr.

Kort vurdering: Projektet er valgt, da helhedsvurderingen af ansøgningens kvalitet er høj, hvor bl.a. udbredelsen af projektets aktiviteter og indsatsmodel fremstår tydeligt. 

Randers Håndboldklub og DISCUS: Strategi for socialt ansvar og vækst i virksomhedsnetværkene i Randers Håndboldklub(HK)
Projektets formål er at udvikle og afprøve en ny model, hvor ansættelse af udsatte ledige tænkes sammen med fleksibel rekruttering og vækst i virksomhederne.  

Mål: 100 ansættelser

Målgruppe: Ledige med minimum et års sammenhængende ledighed bag sig

Tildelte beløb: 797.600 kr.

Kort vurdering: Projektet er bl.a. valgt på baggrund af ambitiøse succeskriterier samt et solidt metodisk grundlag for udbredelsen af projektets aktiviteter, erfaringer og viden.  

Dansk Metal i Bjerringbro og Silkeborg i samarbejde med midtjyske afdelinger af 3F og AOF: Midtjyske virksomheder med plads til mennesker i centrum
Projektets formål er at hjælpe sårbare ledige med lang sammenhængende ledighed ind på arbejdsmarkedet samt at opbygge et koncept, der kan videreføres efter projektperioden.  

Mål: 80 ansættelser og mindst 100 forløb

Målgruppe: Ledige med minimum et års sammenhængende ledighed bag sig

Tildelte beløb: 1.424.930 kr.

Kort vurdering: Projektet er bl.a. valgt på baggrund af beskrivelsen af, hvordan projektets indsatsmodel og aktiviteter vil bidrage til at opnå projektets succeskriterier og resultatmål.  

Quick Care A/S: Succes med Socialt Ansvar
Projektet har til formål at støtte udbredelsen af socialt ansvar i virksomheder ved at oplyse om fordele og gevinster ved indsatsen samt ved at klæde private virksomheder bedre på til at modtage og håndtere udsatte borgere i job.  

Mål: 100 ansættelser

Målgruppe: Ledige med minimum et års sammenhængende ledighed bag sig

Tildelte beløb: 479.482 kr.

Kort vurdering: Projektet er bl.a. valgt, da der er ambitiøse succeskriterier og en god beskrivelse af projektets metode til at sikre det gode match mellem ledig og virksomhed.  

ISS i samarbejde med Cabi og Center for Autisme, Jobcenter Høje Taastrup, Jobcenter Frederiksberg: Virksomhedsnetværk og job til borgere med autisme
Projektets formål er at skabe virksomhedsrettede forløb og ansættelser af personer med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) samt at skabe et virksomhedsnetværk, der deler erfaringer med at ansætte personer med ASF og inspirerer flere virksomheder til at gøre det samme.  

Mål: 22 borgere i målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse (30 borgere i forløb)

Målgruppe: Personer med Autisme Spektrum Forstyrrelse

Tildelte beløb: 1.658.378 kr.

Kort vurdering: Projektet er bl.a. valgt på baggrund af beskrivelsen af, hvordan indsatsmodellen bidrager til at opnå projektets succeskriterier og resultatmål samt projektets plan for udbredelse af aktiviteterne. 

SUMAK: Videreudvikling af metoder for opkvalificering af borgere på kanten af arbejdsmarkedet
Projektets formål er at videreudvikle den metode, som virksomheden SUMAK i dag anvender, og derigennem sikre at flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk kommer i beskæftigelse. Projektet vil desuden etablere et netværk mellem lokale virksomheder, der skal være med til at løfte opgaven.  

Mål: 21 borgere i målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse (30 borgere i forløb)

Målgruppe: Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk

Tildelte beløb: 475.000 kr.

Kort vurdering: Projektet er bl.a. valgt, da der er ambitiøse succeskriterier og en god beskrivelse af projektets metode til at sikre det gode match mellem ledig og virksomhed.  

KHRS ApS: Job til alle
Projektets formål er at opkvalificere borgere langt fra arbejdsmarkedet, der efterfølgende ansættes i KHRS eller hos deres samarbejdspartnere samt at udbrede fordelene ved at tage et socialt ansvar til små og mellemstore virksomheder.  

Mål: 17 borgere i målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse (35 borgere i forløb)

Målgruppe: Særligt fokus på kvindelige integrationsborgere samt ledige med markant længere ledighed end et år

Tildelte beløb: 1.202.550 kr.

Kort vurdering: Projektet er valgt, da helhedsvurderingen af ansøgningens kvalitet er høj, hvor der bl.a. er en god beskrivelse af, hvordan projektet understøtter, at borgerne fastholdes i job.  

Ingerfair ApS: Sponsorjob-model
Projektet har til formål at udvikle og afprøve en sponsorjob-model til at skabe flere småjobs for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.  

Mål: 10 borgere i målgruppen kommer i ordinær beskæftigelse

Målgruppe: Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

Tildelte beløb: 286.000 kr.

Kort vurdering: Projektet er valgt, da helhedsvurderingen af ansøgningens kvalitet er høj, hvor der bl.a. er en god beskrivelse af, hvordan indsatsmodellen og aktiviteterne vil bidrage til at opnå projektets succeskriterier og resultatmål.