Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 27-06-2018

To amerikanske flymekanikere får nu sundhedsforsikring

To amerikanske F-16 mekanikere, der bor i Tyskland, men arbejder i Danmark på flyvestation Skrydstrup, sikres nu en privat sundhedsforsikring, mens reglerne om social sikring for tredjelandsborgere afklares i EU.

Det bliver Forsvarsministeriet, der kommer til at afholde udgifterne til en privat sundhedsforsikring til de to flymekanikere i en periode på op til et år, mens Beskæftigelsesministeriet og Sundhedsministeriet får fortolkningsspørgsmål om reglerne afklaret ved Kommissionen.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu sikrer, at de to mekanikere får en sundhedsforsikring, så både de og deres familiemedlemmer er dækket i sygdomstilfælde, så de ikke falder mellem to stole, mens vi bliver klogere på reglerne.

De to mekanikere har tidligere fået afslag på ansøgning om dansk særlig sundhedskort, der kan udstedes til personer, der er omfattet af dansk social sikring, og som er beskæftiget i Danmark, men bosat i et andet EU/EØS-land.

Afslaget på sundhedskort er givet, da de to mekanikere er tredjelandsstatsborgere, og dermed ikke umiddelbart er omfattet af reglerne om koordinering af de sociale sikringsordninger, der som udgangspunkt gælder for EU/EØS-borgere. Den forordning, der udvider reglerne til også at gælde for tredjelandsstatsborgere, gælder ikke i Danmark på grund af det danske retsforbehold.

Det har skabt usikkerhed om, hvordan reglerne for tredjelandsstatsborgere skal fortolkes. Derfor vil Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet rette henvendelse til Kommissionen for at få afklaret, hvordan reglerne skal fortolkes. Det er et vanskeligt juridisk område, når man har med borgere uden for EU at gøre, og fordi de danske retsforbehold ikke er omfattet af de samme regler, som de øvrige EU-lande.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby siger:

- Nu retter jeg og beskæftigelsesministeren henvendelse til EU – men samtidig har det været afgørende, at vi gjorde noget her og nu for de to konkrete flymekanikere, der her er tale om. Den løsning, der er fundet, sikrer nu ordentlig sygesikring af mandskab, der er uundværlige for vores udsendte jagere.

Fakta

Lovgivningen om sundhedskortet hører under Sundheds- og Ældreministeriet. Det er Udbetaling Danmark, der udsteder kortet.

Regler om social sikring under forordning 883/04 hører under Beskæftigelsesministeriet. 

Kontakt

Pressevagt

51232830