Spring over hovedmenu
""
Kommuner kan nu bruge et nyt værktøj til at afklare nytilkomne flygtninges kompetencer og erhvervserfaring, så de hurtigere kan finde et job, der passer til dem. Foto: Colourbox.com

NYHED / 15-08-2018

Nyt værktøj skal afklare flygtninges kompetencer

Med et nyt kompetenceværktøj har kommunerne nu bedre mulighed for at afklare, hvilke kompetencer og erhvervserfaring nytilkomne flygtninge har, så der nemt og hurtigt kan skabes et godt match mellem flygtning og virksomhed.

Det nye værktøj bygger på gode erfaringer med at aktivere og integrere flygtninge på arbejdsmarkedet i blandt andet Skanderborg Kommune. Værktøjet fungerer som inspiration til, hvordan kommunerne får flygtninge hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Det digitale værktøj findes på jobportalen, Jobnet.dk. Her kan flygtninge få hjælp til at knytte kompetencer til deres CV, så virksomhederne bedre kan vurdere, om den enkelte kan varetage et bestemt job.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

- Når flygtninge kommer til Danmark, skal de arbejde, så de kan forsørge sig selv og blive en del en del af det danske fællesskab. Det at blive en del af det danske arbejdsmarked er afgørende for integrationen. Derfor er jeg også glad for, at vi nu kan tilbyde kommunerne et værktøj, der tidligt i processen kan afklare, hvilke færdigheder nytilkomne flygtninge har med i bagagen, så de hurtigere kan finde et job, der passer til dem. På den måde får vi flygtningene i gang så hurtigt som muligt. Det er til gavn for både den enkelte og for samfundet.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det, der virker godt, skal vi lære af. Derfor har vi haft fokus på at udbrede en god praksis fra Skanderborg Kommune, som har udviklet et jobrettet værktøj til at afklare flygtninges kompetencer. Den gode praksis er et eksempel på, at man ikke skal gøre tingene sværere, end de er. Det er afgørende, at vi nu lykkes med at få de sidste med. Når det netop går godt i Danmark, skal vi sammen arbejde for, at vi får endnu flere flygtninge ud i job, så de kan bidrage og blive en del af arbejdsmarkedet.

Værktøjet er en del af to- og trepartsaftalerne mellem hhv. regeringen, Kommunernes Landsforening og arbejdsmarkedets parter og har til formål at sikre en mere effektiv aktivering samt integration gennem arbejdsmarkedet.