Spring over hovedmenu
""
Data for fælles jobsamtaler mellem jobcentre og a-kasser for dagpengemodtagere bliver nu offentligt tilgængelige. Foto: Colourbox.com

NYHED / 24-09-2018

Ny opgørelse over fælles jobsamtaler med dagpengemodtagere

Som en del af beskæftigelsesreformen indgik forligskredsen en aftale om et intensiveret og fælles kontaktforløb i a-kassen og jobcentret. Der er nu lavet en foreløbig opgørelse over implementeringen af det fælles kontaktforløb.

Det fælles kontaktforløb indebærer blandt andet, at den ledige skal til tre jobsamtaler med jobcentret med deltagelse af a-kassen. Generelt melder både jobcentre og a-kasser, at implementeringen af det fælles kontaktforløb overordnet set går godt, at det giver god mening at have fælles samtaler, og at ledige dermed får en mere koordineret indsats. 

A-kassen vurderer ud fra en helhedsvurdering, om der er behov for, at a-kassen deltager ved den første fælles samtale. Til både den anden og tredje fælles samtale deltager a-kassen. Den ledige kan dog frabede sig a-kassens deltagelse i de fælles samtaler.

Den foreløbige opgørelse viser, at a-kasserne i den anden fælles samtale deltager i 55 procent af de registrerede samtaler, og at a-kasserne i den tredje fælles samtale deltager i 60 procent af samtalerne. Der er dog stor forskel fra a-kasse til a-kasse på, hvor mange gange a-kassen deltager i de fælles samtaler. 

Der har været nogle udfordringer med at registrere de fælles samtaler korrekt i kommunerne, og derfor har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) forsøgt at kvalitetssikre tallene. STAR har blandt andet i samarbejde med KL sendt et brev til landets jobcentre om korrekt indkaldelses- og registreringspraksis. Registreringen af de fælles samtaler er behæftet med en vis usikkerhed.

Tallene for de fælles samtaler bliver offentliggjort, så kommuner og a-kasser kan følge med i deres eget og andres niveau. Det forventes, at offentliggørelsen vil føre til en bedre og mere retvisende registrering af de fælles samtaler i kommunerne og en større opmærksomhed fra a-kassernes side.

STAR vil fortsat følge udviklingen tæt. 

De tre fælles jobsamtaler

  • Den første samtale skal afholdes mellem tre til seks ugers ledighed
  • Den anden samtale skal afholdes tidligst efter fire måneders ledighed og senest efter seks måneders ledighed
  • Den tredje fællessamtale skal afholdes senest efter 16 måneders ledighed