Spring over hovedmenu
""
Voksen- og efteruddannelsesindsatsen oprustes i de regionale arbejdsmarkedsråd, som har en tæt føling med de lokale virksomheder og deres behov for arbejdskraft. Foto: Colourbox.com

NYHED / 08-11-2018

100 millioner kroner skal styrke voksen- og efteruddannelsesindsatsen

Med 100 millioner kroner sætter regeringen ind med styrket arbejdsmarkedsovervågning og koordinering af voksen-, efter- og videreuddannelsesindsatsen på regionalt niveau, så virksomhederne kan få den nødvendige arbejdskraft.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik for godt et år siden en trepartsaftale om voksen-, efter- og videreuddannelse med initiativer for i alt 2,5 mia. kr.

Som et led i aftalen afsatte regeringen 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at styrke overvågningen af arbejdsmarkedet og forbedre samarbejdet om voksen- og efteruddannelse (VEU) mellem kommunale jobcentre, virksomheder og erhvervsskoler. Hidtil har skolernes kurser ikke i tilstrækkelig grad modsvaret virksomhedernes kompetencebehov, og jobcentrene har ikke været gode nok til at samarbejde om deres indkøb af kurser til ledige.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Mangel på kvalificeret arbejdskraft må ikke bremse væksten i Danmark. Vi opruster derfor voksen- og efteruddannelsesindsatsen i de regionale arbejdsmarkedsråd, som har en tæt føling med de lokale virksomheder og deres behov for arbejdskraft. Der skal være en langt bedre sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel, når det gælder voksen- og efteruddannelser, så ledige kan få de kompetencer, virksomhederne rent faktisk efterspørger. Det kræver, at alle aktører kommer på banen og bliver bedre til at koordinere indsatsen på tværs. Målrettet opkvalificering er afgørende, hvis vi skal forebygge flaskehalse på det danske arbejdsmarked.

De otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR) har derfor nu fået til opgave at indsamle oplysninger om virksomhedernes behov for kompetencer og samtidig koordinere jobcentrenes kursusindkøb hos erhvervsskolerne. Det skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser indenfor områder med mangel på arbejdskraft.

Til det formål har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) ansat omkring 30 VEU-koordinatorer, der skal hjælpe de regionale arbejdsmarkedsråd med opgaven.

Koordinatorerne skal igangsætte regionale samarbejder om opkvalificering og vil blandt andet benytte sig af et nyt meldesystem, hvor virksomheder, kommuner og a-kasser mv. kan gøre opmærksom på deres behov. De oplysninger viderebringer koordinatorerne herefter til erhvervsskolerne og hjælper med at koordinere kurserne på tværs af kommuner.

Koordinatorerne får også et nyt kompetenceværktøj, som er et centralt opslagsværk over virksomhedernes kompetencebehov inden for forskellige stillingsbetegnelser. Det udvikles af STAR og ventes klart i efteråret 2019.

Læs mere om regionale arbejdsmarkedsråds nye koordinerende rolle (PDF)