Spring over hovedmenu
""
Der er brug for kvalificeret arbejdskraft til virksomheder. Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen ser på, hvordan det er muligt at få flere ledige til at benytte muligheden for at få et uddannelsesløft. Foto: Colourbox.com

NYHED / 10-12-2018

Evaluering anviser veje til at få gang i uddannelsesløftet

Der er fortsat langt færre ledige, der tager et uddannelsesløft end ventet. Evaluering peger på en række barrierer og mulige løsninger, hvor nogle allerede er sat i gang. Andre indgår i de fortsatte forhandlinger om kvalificeret arbejdskraft til virksomheder.

Siden 1. juli 2015 har ledige på dagpenge – enten ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse – haft mulighed for at tage en erhvervsuddannelse som voksen, mens de modtager dagpenge. Der er fortsat markant færre ledige end ventet, som benytter muligheden for at få et uddannelsesløft. Det skyldes blandt andet, at målgruppen for ordningen er blevet mindre på grund af den faldende ledighed.

En evaluering af uddannelsesløftet peger også på en række andre årsager til, at ledige ikke vælger at tage en erhvervsuddannelse. Det drejer sig fx om komplicerede regler, manglende information og vejledning til ledige om uddannelsesløftet, og at ordningen er for ufleksibel.

Evalueringen anviser også en række muligheder for at nedbryde barriererne. Det drejer sig blandt andet om mere lettilgængelig information om mulighederne for at tage et uddannelsesløft, et mere fleksibelt uddannelsesløft samt løbende vejledning og opfølgning, når forløbet er igangsat. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er vigtigt, at vi kan levere den arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger, så opsvinget ikke går i stå. Derfor har vi fokus på, at flere benytter sig af mulighederne for at få et uddannelsesløft. Virksomheder har brug for faglært arbejdskraft, og en faglært uddannelse kan gøre en afgørende forskel for den ufaglærte ledige. Jeg glæder mig derfor over, at vi i forligskredsen er blevet enige om en delaftale med 100 millioner kroner til at sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomhed. Vi forhandler fortsat om flere initiativer, der kan styrke indsatsen for at opkvalificere ledige.

Evalueringen udspringer af aftalen om initiativer til afhjælpning af rekrutteringsudfordringer fra november 2017. Her blev forligspartierne bag beskæftigelsesreformen enige om at afdække barriererne for at bruge ordningen med uddannelsesløft, samt hvordan jobcentre og a-kasser administrerer og formidler ordningen.

Evalueringen er udarbejdet af Discus og Epinion for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Initiativer til at øge kendskabet til uddannelsesløftet

Der blev i maj 2018 igangsat en kampagne uddannelsesloeft.nu om mulighederne for at tage et uddannelsesløft. Kampagnen er blevet positivt modtaget, og det er derfor besluttet at forlænge kampagnen yderligere. Kampagnen udspringer af aftalen om initiativer til afhjælpning af rekrutteringsudfordringer fra november 2017.  

Der er netop afsat 20 mio. kr. til at øge kendskabet til uddannelsesløftet gennem såkaldte uddannelsesambassadører. Erfaringerne fra kommuner med uddannelsesambassadører viser, at flere vælger at tage et uddannelsesløft end andre steder. Midlerne til flere uddannelsesambassadører indgår i delaftalen om kvalificeret arbejdskraft fra 29. november 2018.  

Det fremgår også af delaftalen, at forligskredsen nu vil fortsætte forhandlingerne om kvalificeret arbejdskraft til virksomheder, hvor de blandt andet vil se på, hvordan det er muligt at få flere ledige til at benytte muligheden for at få et uddannelsesløft. 

Læs mere i pressemeddelelsen - Delaftale: 100 millioner kroner til at opkvalificere ledige