Spring over hovedmenu

NYHED / 11-12-2018

Nu bliver det nemmere at være førtidspensionist i rigsfællesskabet

Man skal som førtidspensionist kunne flytte mellem Danmark, Grønland og Færøerne, uden at der opstår usikkerhed om ens forsørgelsesgrundlag. Det er der enighed om mellem beskæftigelsesministeren, den grønlandske Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet, samt det færøske landsstyremedlem for sociale anliggender.

I dag mødtes beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen med Martha Abelsen, grønlandsk Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Justitsområdet, samt Eyðgunn Jana Samuelsen, færøsk landsstyremedlem for sociale anliggender, for at finde en løsning på grænsehindringer på førtidspensionsområdet.

Som det er i dag, kan der opstå usikkerhed for førtidspensionister, der ønsker at flytte mellem rigsdelene. Det sker, fordi pensionen standses, når en pensionist flytter fra fx Færøerne til Danmark eller fra Danmark til Grønland. Det er fordi Grønland, Færøerne og Danmark har hver deres regler på området.

Den enkelte førtidspensionist skal derfor vente på en afklaring af sit forsørgelsesgrundlag, mens sagsbehandlingen står på i den tilflyttede del af rigsfællesskabet.

På mødet var der enighed om, at arbejde for en løsning i de enkelte dele af rigsfælleskabet, der sætter ind med tre initiativer:

  • Udveksling af oplysninger, der kan nedsætte sagsbehandlingstiden.
  • En overgangsordning, hvor en førtidspensionist ved flytning kan tage sin førtidspension med, indtil der er opnået et andet forsørgelsesgrundlag – dog maksimalt i 12 måneder.
  • Automatisk tilkendelse af førtidspension i den tilflyttede del af rigsfællesskabet til personer, som er tilkendt højeste førtidspension på Grønland eller Færøerne, eller førtidspension i Danmark, idet der er meget stor lighed i reglerne for tilkendelse.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det glæder mig, at vi er blevet enige. For det giver jo ingen mening, at der opstår usikkerhed om førtidspensionisters forsørgelsesgrundlag, blot fordi de flytter fra en del af vores rigsfælleskab til en anden del. Så selvom vi hver især har vores egne regler på pensionsområdet i Danmark, Grønland og Færøerne, så skal vi selvfølgelig sørge for, at de spiller fornuftigt sammen. I dag er derfor en god dag for rigsfællesskabet.

Der var enighed om, at der i dag på alderspensionsområdet ikke er væsentlige grænsehindringer, da tilbagetrækningsalderen har nærmet sig hinanden i hele Rigsfælleskabet siden 2016.

Kontakt

Pressevagt

51232830