Spring over hovedmenu

NYHED / 21-12-2018

Nye analyser afdækker mangel på arbejdskraft på Fyn og i Sydjylland

Der er stor mangel på arbejdskraft for en række brancher på Fyn og i Sydjylland. Det viser fire nye analyser fra COWI og Rambøll. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen ser dem som endnu et bevis for, at der foruden opkvalificering af danske ledige er behov for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Der bliver behov for tusindvis af hænder på arbejdsmarkedet på Fyn og i Sydjylland. Landsdelene vil især opleve mangel på faglærte såsom tømrere, elektrikere og VVS’ere, men også i servicesektoren bliver der rift om de ledige, når det kommer til handel, transport og hotel- og restaurationsbranchen.

Sådan lyder konklusionen på fire analyser fra henholdsvis COWI og Rambøll, som er udarbejdet til de Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) for henholdsvis Fyn og Sydjylland. Bygge- og anlægsbranchen kan ifølge analyserne se frem til en stigning i beskæftigelsen på mellem 6,9 pct. og 8 pct. fra slutningen af 2017 til slutningen af 2019 i Sydjylland og på Fyn. Samtidig forventer man 5.000 nye arbejdspladser i den private servicesektor i Sydjylland frem mod 2020. Det vil kræve en relativt stor tilgang af arbejdskraft til en sektor, der i forvejen har lav ledighed, og som allerede oplever udfordringer med at rekruttere. Også på Fyn forventes en stigning i beskæftigelsen i hotel- og restaurationsbranchen på 4,6 pct. fra ultimo 2017 til ultimo 2019.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Analyserne bekræfter mig jo kun i det, jeg hører, når jeg er på besøg på virksomheder på Fyn og i Sydjylland. Vi skal selvfølgelig arbejde på at opkvalificere flere ledige danskere, så de kan udfylde de jobåbninger, som virksomhederne har svært ved at få besat. Men nu bliver man jo ikke lige eksempelvis elektriker på 14 dage. Opkvalificering tager tid, og derfor er det nødvendigt også at hente kvalificeret arbejdskraft til Danmark fra udlandet, hvis vi skal holde gang i væksten nu og her. Uden den vil virksomhederne miste ordrer og måske endda flytte arbejdspladser ud af landet.

Analysen af servicesektoren i Sydjylland konkluderer samtidig, at der fortsat vil være stor efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft. Det vurderes derfor, at der skal være fokus på at udvide arbejdsstyrken og få så mange som muligt til at blive en del af arbejdsstyrken.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det ligger fint i tråd med det fokus, som jeg og regeringen har haft i lang tid. Allerede sidste år har vi med projektet ”Flere skal med” givet kommunerne over en kvart milliard kroner til at sikre, at personer, der har været længe i kontanthjælpssystemet, er på den rigtige ydelse og får den rigtige indsats, så flere kan træde ind på arbejdsmarkedet. Og nu spreder vi de gode erfaringer fra ”Flere skal med” til endnu flere udsatte borgere. Med satspuljeaftalen for både 2018 og 2019 har vi samlet afsat mere end 165 millioner kroner til ”Flere skal med II”. Det er nu, hvor vi har gode konjunkturer, at vi skal få alle med.

De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) kan ifølge Trepartsaftalen om VEU sætte gang i regionale analyser inden for eksempelvis områder med mangel på arbejdskraft, der kan bidrage til et bedre regionalt samarbejde i forhold til uddannelse og opkvalificering.

Som led i den styrkede VEU-indsats har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ansat omkring 30 VEU-tovholdere i de regionale Arbejdsmarkedskontorer, der skal hjælpe RAR med opgaven. VEU-tovholderne står for konkrete regionale samarbejder om opkvalificering og tværkommunale kursuskøb. Det skal sikre et bedre match mellem udbud og efterspørgsel af VEU-kurser målrettet virksomhedernes behov for arbejdskraft.