Spring over hovedmenu
""
Flytningen af lov om en forenklet beskæftigelsesindsats til 1. januar 2020 sker blandt andet for at imødekomme et ønske fra Kommunernes Landsforening (KL) om at have bedre tid til at implementere de nye regler. Foto: Esben Salling/Ritzau Scanpix

NYHED / 27-03-2019

Lov om en forenklet beskæftigelsesindsats træder først i kraft 1. januar 2020

I dag bliver lovforslaget om en aktiv beskæftigelsesindsats fremsat. Loven træder dog senere i kraft end planlagt for at give kommuner og a-kasser bedre tid til at implementere de nye regler.

Der skal være færre regler og mindre bureaukrati forbundet med beskæftigelsesindsatsen til gavn for både ledige borgere, sagsbehandlerne i kommunerne og virksomhederne. Det fremgår af lovforslaget om en aktiv beskæftigelsesindsats, som fremsættes i dag, den 27. marts 2019. Den skal træde i kraft et halvt år senere end planlagt. Flytningen til 1. januar 2020 sker blandt andet for at imødekomme et ønske fra Kommunernes Landsforening (KL) om at have bedre tid til at implementere de nye regler.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg har lyttet til de bekymringer, der har været. Jeg er meget optaget af, at kommunerne og a-kasserne får tilstrækkelig tid til en god og fornuftig implementering af den nye lov, og derfor har jeg og partierne bag aftalen valgt at ændre datoen for, hvornår loven skal træde i kraft.

Lovforslaget vil blandt andet betyde en lang række færre og mere enkle proceskrav i beskæftigelsesindsatsen, og så er der lagt op til et fireårigt forsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontakten til dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Udskydelsen betyder samtidig, at de 12 frikommuneforsøg, der har snitflader til de kommende regelforenklinger, forlænges frem til det nye år. Forsøgene kører i Gladsaxe, Gentofte, Fredensborg, Fredericia, Odense, Odsherred, Vejle, Vesthimmerland og Viborg Kommune. De skulle ellers have været ophørt den 1. juli 2019.

- Jeg synes, at det er mest fornuftigt at lade forsøgene fortsætte. I mine øjne giver det ikke mening, at frikommunerne skulle gå tilbage til de gamle regler i et halvt år, indtil de forenklede regler træder i kraft fra årsskiftet. Det ville bare give en masse administrativt bøvl og forvirring, siger Troels Lund Poulsen.

Også et forsøg om forenkling af voksenlærlingeordningen vil blive forlænget med et halvt år frem til årsskiftet.

Der er dog enkelte dele af konsekvenslovforslaget, som vil træde i kraft den 1. juli 2019. Det gælder blandt andet ændring i sammensætningen af Beskæftigelsesrådet og Tilsynsrådet som følge af fusionen mellem fagforeningerne LO og FTF.

De to lovforslag udmønter ”Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats”, som regeringen indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 23. august 2018.