Spring over hovedmenu
""
Er der forgæves forsøgt at finde medarbejdere i mere end hver femte opslag inden for den samme stillingsbetegnelse, er der nu tale om mangel på arbejdskraft. Foto: Colourbox.com

NYHED / 19-03-2019

Ny definition af mangel på arbejdskraft skal hjælpe virksomheder

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen moderniserer definitionen af, hvornår man kan sige, at der er mangel på arbejdskraft.

For at give virksomhederne bedre hjælp til at finde kvalificerede hænder moderniserer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen definitionen af, hvornår man kan sige, at der er mangel på arbejdskraft. Det har blandt andet betydning for lediges muligheder for at blive opkvalificeret og virksomhedernes muligheder for at hente arbejdskraft udenfor EU. 

Konkret bliver definition af mangel på arbejdskraft moderniseret, så man tager udgangspunkt i faktiske stillingsopslag. Er der forgæves forsøgt at finde medarbejdere i mere end hver femte opslag inden for den samme stillingsbetegnelse, så er der tale om mangel på arbejdskraft.

Opgørelsen fungerer blandt andet som input til positivlisten over job, som giver tredjelandsborgere lov til at bo og arbejde i Danmark. Og er der mangel, giver det ledige ret til seks ugers jobrettet opkvalificering indenfor mangelområder. Derudover stiger tilskuddet til virksomheder, der tager voksenlærlinge indenfor de pågældende stillingsbetegnelser. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: 

- Det er helt afgørende, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, som de har brug for. Det sikrer vækst og velstand. Derfor skal vi tage det meget alvorligt, når virksomhederne siger, de ikke kan finde de rette medarbejdere. Det er også derfor, vi moderniserer opgørelsen af, hvad der skal til for, at virksomhederne får flere veje til at finde hænder. 

Hvis en virksomhed fx ikke kan finde en person med den ønskede profil til at besætte et job som tømrer, vil virksomheden have mulighed for at opkvalificere en allerede ansat ufaglært, der har erfaring med tømrerarbejde, via ansættelse i et voksenlærlingeforløb. Virksomheden kan så modtage tilskud i opkvalificeringsperioden. 

- Mangel på arbejdskraft er stigende og kan blive meget alvorligt for dansk økonomi. Derfor skal vi handle, og derfor følger vi udviklingen tæt og laver nu denne modernisering af, hvornår der er mangel på arbejdskraft. Den nye metode betyder, at listen over job-titler med mangel på ledige bliver mere aktuel, og min forventning er derfor også, at den såkaldte positivliste vil blive udvidet på landsplan. Dette kan langt fra stå alene. Vi arbejder sideløbende også på, at flere bliver en del af opsvinget. Det har vi senest gjort ved at give 100 millioner kroner til blandt andet at opkvalificere ledige. 

- Regeringen ønsker også, at virksomhederne får lettere ved at hente kvalificeret arbejdskraft i udlandet, fordi opkvalificering ikke alene løser problemerne på kort sigt. Man bliver altså ikke maskiningeniør på 14 dage. Udenlandsk arbejdskraft kan være med til at sikre, at virksomhederne får de medarbejdere, der er brug for, og dermed også fastholde ufaglærte arbejdspladser i Danmark. Derfor har regeringen også fremsat et lovforslag, der skal gøre adgangen til udenlandsk arbejdskraft nemmere og mindre bureaukratisk for virksomhederne. 

Efter de tidligere regler var der tale om mangel, hvis mindst to virksomheder indenfor samme RAR-område meldte om forgæves rekruttering indenfor samme stillingsbetegnelse.