Spring over hovedmenu
""
Kan en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats hjælpe flere borgere med psykiske og funktionelle lidelser i job. Det skal København og Aarhus kommuner afprøve i et nyt projekt. Foto: Colourbox.com

NYHED / 07-04-2019

Nyt projekt skal få flere psykisk syge tilbage på arbejdsmarkedet

Kommunerne er udfordret, når de skal lave en indsats, der skal få sygedagpengemodtagere med funktionelle lidelser og psykiske diagnoser tilbage i beskæftigelse. Nu er der afsat 40 millioner kroner til et nyt projekt, der skal give ny viden om målrettet indsats til sygedagpengemodtagere i disse grupper.

I perioden 2018-2021 er der afsat 40 mio. kroner til et projekt kaldet IBBIS II, som skal køre i København og Aarhus kommuner. Projektet skal afprøve en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats for borgere med psykiske og funktionelle lidelser. 

Undersøgelser peger på, at op mod 70 procent af sygedagpengemodtagerne har en psykisk lidelse (OECD 2013). Det er drejer sig især om stress, angst og depression. Den målgruppe er man i gang med at hjælpe tilbage på arbejdsmarkedet gennem projektet IBBIS – et projekt som de deltagende kommuner er så glade for, at de vil fortsætte for egen regning, når projektet slutter i 2019.  

Det skønnes desuden, at op mod 15 procent af sygedagpengemodtagerne har andre lidelser, som har brug for en tilsvarende indsats, hvis de skal godt tilbage på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om personer med funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser, som den aktuelle viden peger på også vil have glæde af en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats i stil med den, som gives i projekt IBBIS, og derfor bliver denne målgruppe nu omfattet i det nye projekt.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det glæder mig, at vi kan finde flere penge til at hjælpe denne gruppe syge borgere tættere på arbejdsmarkedet. Der er behov for en model, som sikrer, at også denne gruppe får den optimale indsats, når de er sygemeldt. Det er godt for den enkelte, for kommunerne og for samfundet. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering arbejder på at opbygge evidensbaseret viden om effektive indsatser til sygemeldte med psykiske lidelser. Det er på den baggrund, at projekterne IBBIS og IBBIS II er sat i gang.

Derudover har man gennemført Projekt Inklusion, der er et forsøg for borgere med svær psykisk diagnose. Forsøget har vist, at deltagerne har 30 procent større chance for at komme i job eller uddannelse, sammenlignet med kontrolgruppen, der fik den ordinære indsats i beskæftigelsessystemet. 

Projektet IBBIS II bliver finansieret gennem en pulje til udvikling af indsatsen for sygemeldte, som er afsat som en del af sygedagpengereformen. 

Det forventes, at resultatet af forsøget vil foreligge i 1. halvår 2023.