Spring over hovedmenu
""
Nu bliver det lettere at servicere udenlandske borgere, der kommer til Danmark for at komme i arbejde. Foto: Colourbox.com

NYHED / 01-05-2019

Praktisk hjælp til udenlandsk arbejdskraft bliver bedre og mere enkel

Når nytilkomne udenlandske arbejdstagere, studerende og deres familie kommer til Danmark er der meget praktik, som skal på plads. En ny model for modtagelsen skal gøre det nemmere at falde til og sikre en mere lokal service. Samtidig skal virksomheder have hjælp til at søge faglært udenlandsk arbejdskraft.

Registrering af ophold, sundhedskort, oprettelse af Nem-ID og vejledning om dansk undervisning og tilbud om skoler og daginstitutioner. Det er bare nogle af de mange ting, som nytilkomne skal sørge for at få i orden, når de flytter til Danmark. Regeringen er nu klar med en forbedret model for det statslige og kommunale samarbejde om International Citizen Services (ICS), som servicerer udenlandske borgere. Regeringen vil gøre det nemmere og mindre bureaukratisk at ordne det praktiske på samme sted.

De nuværende ICS-centre er placeret i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Regeringen har et ønske om at sikre en mere lokal forankring og tilgængelighed af ICS-centrene. Der lægges derfor op til, at der etableres to yderligere ICS-centre i Jylland, og at værtsskabet af ICS-centrene samtidig overtages af kommunerne. Værtskommunen beslutter selv, hvor ICS-centret skal placeres, og om det f.eks. skal være en del af borgerservice eller jobcentret.

Opgaverne har indtil nu været varetaget af de fire ICS-kommuner, Styrelsen for International Rekruttering og Integration (tidligere Statsforvaltningen), Skattestyrelsen, Workindenmark og Styrelsen for Videregående Uddannelser. Med regeringens oplæg til en ny model for ICS-centrene vil man gøre myndighedssamarbejdet mere smidigt og simpelt for borgeren ved at reducere antallet af myndigheder.

Fremadrettet vil kun ICS-kommunerne og Styrelsen for International rekruttering og Integration være til stede i ICS-centrene. Centrene vil dog tilbyde endnu flere services end i dag, da man overfører opgaver fra Workindenmark og Skattestyrelsen til ICS-kommunerne.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det glæder mig, at vi nu kan forbedre servicen og gøre det nemmere at falde til, når man som udlænding har mange ting at forholde sig til: et nyt land, et nyt sprog og job eller studie. Det kommer i høj grad de virksomheder, som har brug for udenlandsk arbejdskraft og som i dag oplever rekrutteringsudfordringer til gode. De danske virksomheder har længe efterspurgt en styrket indsats, og det har været en lang proces men jeg er glad for, at vi nu har fundet en løsning. Den giver i høj grad giver den enkelte en service, der er bedre og tættere på hjemmet. Jeg håber derfor, at kommunerne vil være med til at sikre gode rammer for implementering af ICS-centrene rundt omkring i landet.

Udover den nye model, der skal gøre det nemmere for udenlandske arbejdstagere at falde til, vil virksomhederne fremadrettet kunne få hjælp til at finde faglært udenlandsk arbejdskraft på områder, hvor der opleves mangel.

Det skal ske ved, at Workindenmark, der i forvejen har blikket rettet mod højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, udvider med faglærte, når de synliggør mulighederne for et job i Danmark gennem egen hjemmeside, EURES-netværket, jobmesser i udlandet samt målrettet markedsføring.

- Jeg har holdt møde med en række interessenter, og vi er helt enige om, at det vil gavne de danske virksomheder, hvis Workindenmark også kan hjælpe med at rekruttere faglært udenlandsk arbejdskraft. Vi skal selvfølgelig ikke bare pr. automatik se ud over grænserne. Vi skal også uddanne ufaglærte danskere, men jeg ser det som et spørgsmål om både og - ikke enten eller. Man uddanner ikke faglært arbejdskraft på 14 dage, så derfor mener jeg også, at det er vigtigt, at virksomhederne, der lige nu står og mangler hænder for at holde gang i væksten, kan søge bredere, siger Troels Lund Poulsen.

Der laves også en rekrutteringskampagne i udvalgte EU-lande målrettet arbejdskraft inden for mangelområder i Danmark både på jobmesser, via relevante myndigheder og gennem sociale medier.