Spring over hovedmenu
Blandt vinderne af Beskæftigelsesministeriets prisopgaver er Magnus Skafte-Larsen og Mathias Dybdahl Ahle , der overrækkes prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi af beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ved en ceremoni i ministeriet.

NYHED / 26-09-2019

Beskæftigelsesministeriet uddeler priser på 25.000 kroner til de tre bedste kandidatspecialer

Fem studerende blev torsdag den 26. september hyldet i Beskæftigelsesministeriet for deres kandidatspecialer om arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard deltog i prisoverrækkelsen.

For tredje år i træk uddeler Beskæftigelsesministeriet priser til de bedste kandidatspecialer inden for arbejdsmarkedsøkonomi og arbejds- og ansættelsesret. I år har ministeriet som noget nyt valgt også at uddele en pris inden for arbejdsmarkedspolitik.

Et bedømmelsesudvalg inden for hvert område har udvalgt de tre bedste opgaver fra 2018, og vinderne blev kåret ved en ceremoni i Beskæftigelsesministeriet torsdag den 26. september 2019. Med kåringen følger en pris på 25.000 kroner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er stort for mig, at jeg kan være med til at uddele Beskæftigelsesministeriets priser til fem talentfulde unge mennesker. De har kastet sig ud i at analysere og bidrage med viden om det danske arbejdsmarked, som gør os klogere. Specialerne viser endnu en gang, at vi skal værne om den danske model, men også være åbne for at udvikle og forbedre den, så flest muligt er i arbejde på et sundt og dynamisk arbejdsmarked. Til det skal vi hele tiden opnå mere og bedre viden om arbejdsmarkedsområdet.

Mathias Dybdahl Ahle og Magnus Skafte-Larsen vinder prisen i arbejdsmarkedsøkonomi for deres speciale ”Reagerer dimittender på en lavere dagpengesats?”. De to modtager prisen for en veludført afhandling, som berører et vigtigt emne, nemlig betydningen af ændringer i dagpengesystemet, og bidrager samtidig med ny og interessant viden om regneprincipperne på dagpengeområdet.

Bedømmelsesudvalget med professor Michael Svarer som formand har lagt vægt på, at Mathias Dybdahl Ahle og Magnus Skafte-Larsen har skrevet et politisk relevant speciale, hvor de evaluerer effekten af reduktionen i dagpengesatsen i 2017 for dimittender. Specialet er det første, som undersøger, om ydelsens størrelse også har effekt for dimittender.

Magnus Nørgaard Sørensen vinder prisen i arbejds- og ansættelsesret for sit kandidatspeciale ”Platformsøkonomien og arbejdsskadesikringsloven”. Bedømmelsesudvalget med professor Jens Kristiansen som formand begrunder prisen med, at det er et vellykket speciale med fokus på, om platformsarbejdere kan anses for lønmodtagere i forhold til arbejdsskadesikringssystemet, og hvem der i givet fald må anses for at være arbejdsgiver.

Spørgsmålet om platformsarbejderes retlige status har ifølge bedømmelsesudvalget en kompleks karakter og er af generel interesse for det danske arbejdsmarked. Udvalget pointerer, at Magnus Nørgaard Sørensen har analyseret emnet på en selvstændig og reflekterende måde med respekt for den usikkerhed, der gør sig gældende for området.

Daniel Christensen og Sofie Steen Bagger vinder prisen for bedste arbejdsmarkedspolitiske opgave for deres kandidatspeciale ”Dansk flexicurity og svensk flexikaritet: En historisk komparativ analyse af korporatismens betydning for prekært arbejde i Norden”. Specialets mål er at forstå og forklare, hvorfor prekært arbejde – defineret som ustabile job med lav beskyttelse og lav løn – er mere udbredt i Sverige end i Danmark, selv om de to lande på mange måder ligner hinanden.

Bedømmelsesudvalget med professor Peter Nedergaard som formand giver som begrundelse, at kandidatspecialet er grundigt, veldokumenteret og velskrevet.

I specialet finder Daniel Christensen og Sofie Steen Bagger, at forskellen mellem de to lande skyldes en politisk bestemt lovgivningsmodel i Sverige siden 1971, der har skabt en stærk opdeling mellem lovbeskyttede insidere og ubeskyttede outsidere på det svenske arbejdsmarked. Omvendt har den danske forhandlingsbaserede arbejdsmarkedsmodel medført, at insider-outsider problematikken er langt mindre presserende, da hverken danske lønmodtagere eller arbejdsgivere dominerer.

De tre bedømmelsesudvalg

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi har bestået af professor Michael Svarer, Aarhus Universitet, lektor Daniel le Maire, Københavns Universitet, lektor Birthe Larsen, Copenhagen Business School og kontorchef for Analyseenheden Lasse Bank, Beskæftigelsesministeriet.

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret har bestået af professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, formand for Arbejdsretten, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen, professor emeritus jur. dr. Ole Hasselbalch, Aarhus Universitet, og afdelingschef Sidsel Nordengaard, Beskæftigelsesministeriet.

Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejdsmarkedspolitik har bestået af professor Peter Nedergaard, Københavns Universitet, professor, dr.scient.pol., Lotte Jensen, tidligere CBS, nu direktør for VIVE, professor Vibeke Lehmann, Aarhus Universitet, samt afdelingschef Jens Erik Zebis, Beskæftigelsesministeriet.