Spring over hovedmenu

NYHED / 14-10-2019

Rapport: Mere end hver tredje ufaglærte senior begrænses i arbejdet på grund af smerter

En rapport fra NFA – lavet til Seniortænketanken – viser, at mere end hver tredje senior (50-64 år) med kun grundskole er begrænset i deres arbejde på grund af smerter. Ser man på seniorer med en videregående eller gymnasial uddannelse er det kun tilfældet for omkring en femtedel.

Samtidig viser rapporten, at 46,2 pct. af seniorerne med en erhvervsfaglig uddannelse og 51,6 pct. af dem med en grundskole oplever smerter flere gange ugentligt, mod hhv. 36,3 og 37,5 pct. af seniorerne med gymnasial og videregående uddannelser.

Brancher med højest andel af seniorer, der angiver smerter flere gange ugentligt, er ’Hotel og camping’ (65,1 %), ’Landbrug, skovbrug og fiskeri’ (64,8 pct.) og ’Energi og råstoffer’ (57,3 pct.). Brancher med lavest andel af seniorer, der angiver smerte, er ’IT og telekommunikation’ (25,6 pct.), ’Film, presse og bøger’ (28,7 pct.) ’og ’Universiteter og forskning’ (32,0 pct.). 

Desuden arbejder seniorer med grundskole eller erhvervsfaglig uddannelse generelt i mere belastende arbejdsstillinger end seniorerne med gymnasial eller videregående uddannelse.

Analysen bygger på svar fra 32.849 lønmodtagere i alderen 18-64, herunder 14.939 mellem 50 og 64 år.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er ikke nogen hemmelighed, at har man arbejdet i fysisk hårde job i mange år, påvirker det kroppen. Det er derfor, at vi vil gøre det muligt for de her mennesker at trække sig tilbage, inden de er helt ødelagte. Og det vil vi gøre i denne valgperiode. De borgerlige har påstået, at vi er bundet af velfærdsforliget. Det er et forlig, vi står ved, men forliget forhindrer ikke, at man kan indføre en ret.

- Som vi har sagt siden valget, har vi brug for alle gode kræfter for at finde en god og retfærdig model. For det første med arbejdsmarkedets parter, som vi vil fortsætte drøftelserne med inden starten af de private overenskomstforhandlinger. De faglige organisationer har en stor rolle i forhold til at skabe et arbejdsmarked, hvor der er mulighed for at trække sig tilbage. De har så bedt os respektere de kommende OK-forhandlinger, og det lytter vi selvfølgeligt til.

- For det andet har jeg etableret et værksted bestående af embedsmænd fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, der ledes af Beskæftigelsesministeriet. Der øremærkes simpelthen muskler til opgaven med at lave en model, som vi også må erkende ikke er en let opgave. Derudover har Beskæftigelsesministeriet oprettet en pensionsenhed for bedst muligt at understøtte løsningen af opgaven.

- Så vi er i arbejdstøjet og vil arbejde solen sort for at sikre alle danskere en ordentlig pensionisttilværelse, samtidig med at vi gerne vil forbedre mulighederne for, at de seniorer, der kan, også selv ønsker at blive længere på arbejdsmarkedet.