Spring over hovedmenu
""
Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” skal styrke indsatsen for at håndtere og forebygge sygefravær blandt offentligt ansatte.

NYHED / 01-11-2019

100 millioner kroner skal reducere og forebygge sygefravær

Indsatsen for at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor skal styrkes. Over de næste to år er der afsat 100 millioner kroner til at støtte projekter, der skal forebygge sygefravær på arbejdspladser med højt sygefravær eller et særligt belastet arbejdsmiljø.

Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” skal styrke indsatsen for at håndtere og forebygge sygefravær i fx politiet, på hospitaler og i daginstitutioner.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Det er vigtigt, at vi løfter sygefraværsindsatsen i den offentlige sektor – blandt andet igennem forebyggelse. Der bliver gjort rigtig meget på arbejdspladserne i dag, men på nogle områder kan vi gøre en ekstra indsats – primært for at undgå, at den enkelte medarbejder bliver syg, men også fordi det har omkostninger for samfundet, når sygefraværet er højt. 

- Jeg håber, at vi med de kommende projekter får bragt nogle gode redskaber i spil, og som også kan bredes ud til andre arbejdspladser og bruges fremadrettet. Vi skal kunne gøre det bedre for de ansatte, som arbejder på steder med højt sygefravær, og hvor der kræves mere forebyggelse og fokus på arbejdsmiljøet. 

Projekterne skal følge en indsatsmodel, som er udarbejdet med input fra forskere, praktikere og organisationer. Modellen indeholder fem kerneelementer, som er sygemelding, forebyggelse, sygefraværskoordination, organisering og data.

Forskning har vist, at det er en tæt sammenhæng mellem ledelse, trivsel og sygefravær, og det er afgørende for en effektiv indsats, at den er forankret i ledelsen, og der samtidig er et tæt samarbejde med medarbejderne på arbejdspladsen.