Spring over hovedmenu
""
Et enigt beskæftigelsesudvalg har nedsat en arbejdsgruppe, som skal se på ansattes mulighed for at få den erstatning, de er berettiget til, når de har været udsat for vold på arbejdet.

NYHED / 13-11-2019

Arbejdsgruppe undersøger mulighed for lettere adgang til erstatning ved arbejdsrelateret vold

En arbejdsgruppe skal nu se på reglerne for erstatning, hvis man bliver udsat for vold på jobbet.

I dag skal man anmelde det til politiet, hvis man som offer vil ansøge om erstatning fra Erstatningsnævnet. Det betyder, at medarbejderen skal anmelde volden, selv om der er tale om en person, som ikke kan gøre for sine handlinger fx en dement. 

Flere fagforbund har peget på, at det afholder ansatte fra at opnå fuld erstatning, fordi nogle nødigt vil anmelde personer, som de arbejder med at hjælpe. Det kan være en sosu-assistent på et plejehjem eller socialpædagog på et beskyttet værksted. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger: 

- Man kan godt forstå, at medarbejdere kan opleve at stå i et dilemma, fordi de ikke har lyst til at politianmelde et menneske, som ikke kan gøre for, at de fx slår en ansat. Et menneske som den ansatte føler, at de skal hjælpe og passe på.  

- Det skal være sundt og sikkert og gå på arbejde, men når ulykken er ude, og man fx bliver slået på jobbet, og har følger efter det, så er det afgørende, at der er let adgang til den erstatning, som man har krav på. Erstatning er et komplekst område, og inden vi begynder at ændre noget, skal vi være sikre på, at vi gør det rigtigt, og det ikke får uønskede konsekvenser. Derfor nedsætter vi nu denne tværministerielle arbejdsgruppe, hvor vi inddrager relevante eksperter og organisationer. Det sker på baggrund af indstillingen fra et enigt beskæftigelsesudvalg. 

Arbejdsgruppen ventes at afslutte sit arbejde og fremlægge løsningsmodeller næste forår. 

Læs mere på Folketingets hjemmeside