Spring over hovedmenu
""
Man skal som førtidspensionist kunne flytte mellem Danmark, Grønland og Færøerne, uden at der opstår usikkerhed om ens forsørgelsesgrundlag. Det er baggrunden for det lovforslag, som Folketinget har vedtaget torsdag den 21. november 2019.

NYHED / 21-11-2019

Det bliver nemmere at være førtidspensionist i rigsfællesskabet

Folketinget har torsdag vedtaget et lovforslag, som fjerner usikkerhed blandt førtidspensionister, hvis de flytter mellem Danmark, Grønland og Færøerne.

Som det er i dag, kan der opstå usikkerhed for førtidspensionister, der ønsker at flytte mellem rigsdelene. Det skyldes, at udbetalingen af førtidspensionen standses, når en pensionist flytter fra fx Færøerne til Danmark eller fra Danmark til Grønland. Grønland, Færøerne og Danmark har nemlig hver deres regler på området. Førtidspensionister skal derfor vente på at få afklaret deres forsørgelsesgrundlag, mens sagsbehandlingen står på i den del af rigsfællesskabet, de er flyttet til.

Det netop vedtagne lovforslag sikrer, at der sker hurtigere udveksling af sagsoplysninger mellem rigsdelene, der kan nedsætte sagsbehandlingstiden. Førtidspensionister får samtidig ret til fortsat at modtage førtidspension i op til 12 måneder efter fraflytning og automatisk overgang (uden ansøgning og vurdering af arbejdsevne) fra højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland til dansk førtidspension. Og endelig sker der en automatisk overgang fra dansk førtidspension til højeste førtidspension på Færøerne og i Grønland.

Lovforslaget træder i kraft 1. januar 2020.

Læs det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Baggrund

I december 2013 blev der i Folketinget fremsat beslutningsforslag om at iværksætte en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser. Forslaget blev enstemmigt vedtaget i maj 2014.

I december 2018 afholdt den daværende beskæftigelsesminister et møde med det færøske landsstyremedlem for sociale anliggender og den grønlandske Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområde. Her blev der opnået enighed om tre initiativer, der skal lette grænsehindringer for førtidspensionister ved flytning mellem rigsdelene. Initiativerne skal implementeres i hver rigsdels lovgivning.

Det vedtagne lovforslag samt bekendtgørelser, der udstedes inden 1. januar 2020, implementerer de nye initiativer i dansk lovgivning.